วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังซานต้าแจกของขวัญคนจนเฟส 2

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรสวัสดิการคนจนเฟส 2 จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 ม.ค.61 นี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีที่มียอดลงทะเบียนประมาณ 5.3 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ถือว่าอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน โดยมาตรการในเฟส 2 นี้จะทำให้ประชาชนทั้ง 5.3 ล้านคนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะจัดทำแผนที่ของชีวิตประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน และไม่กลับมามีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีอีก

สำหรับมาตรการเฟส 2 เป็นการช่วยเหลือคนที่จนจริงๆของสังคม โดยกระทรวงการคลังจะลงไปดูแลใกล้ชิด โดยใช้ความร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรก ในลักษณะของการบูรณาการความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะช่วยให้คนกลุ่มนี้มีงานทำ มีการศึกษาและความรู้ดีขึ้น และได้รับการอบรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน รวมทั้งได้เป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นลูกจ้าง การให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนไปทำงานต่างประเทศ การมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือค่าเช่าบ้านที่มีราคาถูกและระยะยาว เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับที่มีการดำเนินการในประเทศจีน

“ยืนยันว่า มาตรการเฟส 2 จะไม่เป็นการเหวี่ยงแหแน่นอน เพราะมีการกำหนดเป้าตัวชี้วัด (KPI) ไว้ชัดเจน มีการกำหนดแนวทางที่จะให้โอกาสผู้ที่มีรายได้น้อยครบปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย เพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความยากจนให้ได้ภายในปีหน้า โดยเฟส 2 นี้จะส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ หากพบผู้ที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ก็จะให้ความช่วยเหลือโดยนำเข้าสู่ระบบสังคมสงเคราะห์ต่อไป เช่น พิการ ทุพพลภาพ และชราภาพ และสวัสดิการที่ได้รับยังไม่เพียงพอก็จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐเป็นกรณีพิเศษ ส่วนประชาชนที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ขอยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งแน่นอน”

สำหรับผลการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บัตรเดบิตและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แทนการใช้เงินสดและส่งเสริมให้ร้านค้าติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (อีซีดี) ล่าสุด นางสาวเหน็ง คำจำรัส จากจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเงินสด 1 ล้านบาท จากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้า ตามโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 7 เดือน ธ.ค.60.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรสวัสดิการคนจนเฟส 2 จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 27 ธ.ค. 2560 09:09 27 ธ.ค. 2560 09:16 ไทยรัฐ