วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยืดเวลาลดภาษีอีก 1 ปี รัฐจัดให้!ต่อลมหายใจสตาร์ตอัพทำธุรกิจ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) จ.สุโขทัย เห็นชอบให้ขยายเวลาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 5 รอบบัญชี เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ หรือนิวสตาร์ตอัพ ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.60 ออกไปถึง 31 ธ.ค.61 เพื่อสนับสนุนให้เกิดเอสเอ็มอี และนิวสตาร์ตอัพที่ประกอบอาชีพตามอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักทั้ง 10 กลุ่มให้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม แม้รัฐจะเสียรายได้บ้างแต่เป็นจำนวนไม่มาก “ยอมรับว่าที่ผ่านมามาตรการกำหนดเวลาในช่วงสั้น ทำให้เกิดผู้ประกอบการน้อยมาก ล่าสุดมีกิจการที่ยื่นเรื่องกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เพื่อขอให้พิจารณาให้การรับรองกิจการเป็นกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมตามเป้าหมายเพียง 92 ราย ซึ่งได้รับการรับรองแล้ว 32ราย แต่มีกิจการที่ได้รับการรับรองเพียง 23 รายเท่านั้นที่ไปขอใช้สิทธิการยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร”

สำหรับกิจการที่สามารถขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต้องเป็นกิจการที่จดทะเบียนตั้งแต่ 1 ม.ค.61-31 ธ.ค.61 มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบปีบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท.

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) จ.สุโขทัย เห็นชอบให้ขยายเวลาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 27 ธ.ค. 2560 09:00 27 ธ.ค. 2560 09:34 ไทยรัฐ