วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั๊มยอดค้าออนไลน์ขึ้นที่ 1 อาเซียน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) และผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) รายใหญ่ว่า กรมฯตั้งเป้าหมายผลักดันยอดค้าขายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของไทยให้เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว ภายใน 5 ปีนับจากปี 2560 โดยคาดว่า ปี 2564 มูลค่าการค้าขายผ่านออนไลน์ของไทยจะแตะ 5 ล้านล้านบาท ขึ้นแท่นอันดับ 1 ประเทศที่มีมูลค่าค้าขายออนไลน์สูงที่สุดในอาเซียน

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ที่ประชุมเห็นพ้องให้ขับเคลื่อนผู้ประกอบการชุมชนในการใช้ช่องทาง e-Commerce ทำการตลาดและกระจายสินค้าใน 3 แนวทาง คือ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ผ่านการจัดอบรม และใช้ช่องทาง e-Marketplace ในการขยายช่องทางการตลาด โดย ในปี 2561 กรมฯตั้งเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ e-Commerce อย่างน้อย 10,000 ราย และสร้างยอดขายได้มากกว่า 500 ล้านบาท

ส่วนแนวทางที่ 2 คือ การสร้างบรรยากาศการซื้อขายผ่าน e-Commerce ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าออนไลน์มีตัวตนและความน่าเชื่อถือของร้านค้า ผ่านการขอรับเครื่องหมายรับรอง DBD Registered หรือ DBD Verified จากกรมฯและสุดท้าย การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์ เช่น การจัดงาน Thailand Online Mega Sale, e-Commerce Festival และ Offline 2 Online Expo ซึ่งจะช่วยกระตุ้นยอดขายของผู้ประกอบการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตลาดออนไลน์ คาดว่า จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 100 ล้านบาท.

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) และผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) รายใหญ่ 27 ธ.ค. 2560 08:18 27 ธ.ค. 2560 09:36 ไทยรัฐ