วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีอีหาเจ้าภาพเน็ตประชารัฐ

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยภายหลังการลงนามการซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่า ขณะนี้โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐได้ติดตั้งครบ 24,700 หมู่บ้านแล้ว และได้เปิดให้ประชาชนสามารถมาใช้บริการไวไฟฟรี ได้แล้วเช่นกัน แต่ในส่วนของการดำเนินการงานนั้น กระทรวงดีอีก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในโครงการเน็ตประชารัฐ ทั้งค่าไฟฟ้า และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งในส่วนค่าไฟฟ้านั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คิดเงินปีละ 800 ล้านบาท จากจุดติดตั้งบริการ ไวไฟฟรีทั้งหมด 24,700 หมู่บ้าน ส่วนการใช้บริการพาดสายไฟเบอร์ออฟติกตามเสาไฟฟ้านั้น ไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย เพราะเป็นบริการสาธารณะ แต่หากจะมีการนำโครงข่ายอินเตอร์เน็ตประชารัฐไปต่อยอด ด้วยการนำไปให้เอกชนเช่าใช้ เพื่อบริการต่อเชื่อมกับครัวเรือน ถือเป็นบริการเชิงพาณิชย์นั้น ก็ต้องหารือกันในรายละเอียดอีกครั้ง “การติดตั้งเน็ตประชารัฐ มีหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งค่าไฟฟ้า และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ ซึ่งกระทรวงดีอี ก็ต้องตั้งงบประมาณมาดูแลในส่วนนี้ หรืออาจจะเสนอขอเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้”

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า ในส่วนของค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ และโครงข่ายเน็ตประชารัฐนั้น ตั้งแต่เดือน พ.ค.2560 จนถึงปัจจุบัน ทีโอทียังคงดูแลให้โดยไม่คิดค่าบริการบำรุงรักษา แต่หลังจากครบ 1 ปีแล้ว ทีโอทีคาดว่าจะคิดเงินปีละไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือ 10% ของมูลค่าโครงการ.

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยภายหลังการลงนามการซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่า ขณะนี้โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐได้ติดตั้งครบ 24,700 หมู่บ้านแล้ว 27 ธ.ค. 2560 08:09 27 ธ.ค. 2560 09:33 ไทยรัฐ