วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย.ลุยออก ก.ม.คุมการใช้น้ำมันทรานซ์

น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผอ.สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก กำหนดว่าในน้ำมันต้องมีไขมันทรานส์ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม เพราะไขมันทรานส์เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งให้ทุกประเทศทั่วโลกกำหนดเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยสหรัฐอเมริกาออกเป็นกฎหมายไปแล้วตั้งแต่เดือน มิ.ย.2559 ส่วนในประเทศไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายห้ามนำส่วนประกอบอาหารที่มีไขมันทรานส์มาผลิตอาหาร โดยห้ามเติมสารไฮโดรเจนลงไปในกระบวนการผลิตน้ำมัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในเดือน เม.ย.2561 แต่ให้เวลาในการปรับตัวหลังประกาศใช้ 1 ปี และที่ผ่านมา อย.ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการปรับสูตรไม่ใช้น้ำมันหรือส่วนประกอบของอาหารที่มีไขมันทรานส์มาผลิตอาหารหรือขนมซึ่งผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ไขมันทรานส์เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำมันที่เอามาใช้ทำอาหาร หรือขนมต่างๆ เช่น โดนัท มักจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองมาทอดเพื่อให้มีกลิ่นถั่วเหลืองติดมาด้วย แต่น้ำมันถั่วเหลืองเป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ ถ้าจะเพิ่มให้มีความอิ่มตัวสูงต้องเติมสารไฮโดรเจนลงไปในน้ำมัน จนกลายเป็นไขมันทรานส์.

ตามที่องค์การอนามัยโลก กำหนดว่าในน้ำมันต้องมีไขมันทรานส์ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม เพราะไขมันทรานส์เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งให้ทุกประเทศทั่วโลกกำหนดเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว... 27 ธ.ค. 2560 00:30 27 ธ.ค. 2560 01:42 ไทยรัฐ