วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนให้คนกรุงระวัง โรคที่มาพร้อมหนาว

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เป็นต้น ดังนั้น จำเป็นต้องป้องกัน เฝ้าระวัง ตลอดจนรับมือกับปัญหาโรคและภัยที่แฝงมาในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ 1.โรคไข้หวัด 2.โรคหลอดลมอักเสบ 3.ปอดบวม 4.โรคอุจจาระร่วง กรุงเทพมหานคร จึงขอเตือนให้ประชาชนหมั่นดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และคนใกล้ชิดให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคและภัยที่มากับฤดูหนาว และในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้.

ขณะนี้บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เป็นต้น... 27 ธ.ค. 2560 00:24 27 ธ.ค. 2560 01:30 ไทยรัฐ