วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บำเพ็ญพระราชกุศล ร.9 เจริญพุทธมนต์ถวาย ‘ราชินี’

บำเพ็ญพระราชกุศล ร.9 เจริญพุทธมนต์ถวาย ‘ราชินี’

  • Share:

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ณ พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์รวม 275 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเข้าร่วมสวดมนต์เป็นจำนวนมาก มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ไปทั่วประเทศ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ อัญเชิญ พระพุทธกำเนิดกาสาวพัสตร์มาประดิษฐานเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อพระราชทาน แก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งพระราชทานพระมหากรุณาทรงออกแบบปก และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ลงพิมพ์บนปก ลงพิมพ์ในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ด้วย

เวลา 17.40 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มาในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อผู้แทนพระองค์เดินทางถึงบริเวณมณฑลพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 275 รูป สวดมาติกา จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า 10 รูป นอกนั้น ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตรจนครบ 275 รูป เสร็จแล้ว พระสงฆ์ 275 รูป สดับปกรณ์ ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

ต่อมา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนา พระปริตร พระสงฆ์ 275 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยาม เทวาธิราช ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในต่างจังหวัด สวดมนต์พร้อมกัน ผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป นอกนั้น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ 275 รูป ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ผู้แทนพระองค์และผู้ร่วมในพิธี ยืนประนมมือส่งริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสตร์ขึ้นพระราชยาน