วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ช่วยชาวนาขายข้าวไม่ได้ราคา ผุดข้าวตรา เพชรพริบพรี จัดการตลอดห่วงโซ่

เพชรบุรีจัดการแก้ปัญหาขายข้าวไม่ได้ราคา เชื่อมโยงการตลาดผ่านระบบประชารัฐ MOU แนะนำสุดยอดข้าวตรา "เพชรพริบพรี" พร้อมคำขวัญเชิญชวน "คนเพชรบุรีกินข้าวเพชรบุรี" จัดการตลอดห่วงโซ่ นำร่องที่ ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด...

วันที่ 26 ธ.ค.60 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายนักรบ อินทรสาลี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนักธุรกิจ สมาชิกชุมชนไร่มะขาม และประชาชน ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่คุณค่าผ่านศูนย์ข้าวชุมชนเชื่อมโยงตลาดข้าว จังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์ข้าวชุมชนไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นายนักรบ อินทรสาลี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวว่า ธ.ก.ส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่คุณค่าผ่านศูนย์ข้าวชุมชนเชื่อมโยงตลาดข้าว ต.เพชรบุรี โดยเริ่มนำร่องที่ศูนย์ข้าวชุมชนไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด รวบรวมข้าวหอมจำนวน 140 ตัน มูลค่า 1.45 ล้าน นำมาสีแปรรูปเพื่อจำหน่ายเป็นข้าวสารตรา "เพชรพริบพรี" ภายใต้คำขวัญ "คนเพชรบุรีกินข้าวเพชรบุรี"

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวว่า การจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่ ซึ่งไม่ใช่ห่วงโซ่การผลิตข้าวอย่างเดียว แต่ยังเป็นการร้อยหน่วยงานแต่ละภาคส่วนคล้องให้มารวมเป็นเส้นเดียวตั้งแต่จากศูนย์ผลิต หน่วยงานเกษตรที่ดูเรื่อง ดิน น้ำ ปุ๋ย มี ธ.ก.ส.เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านการตลาด การแปรรูป กลุ่มธุรกิจร่วมดำเนินการให้ทั้งความรู้และงบปัจจัยการผลิต สอดรับ สอดคล้อง สอดประสาน เฉกเช่นห่วงโซ่ เมื่อชาวบ้านชุมชนมีความสามารถแล้ว ก็ทำได้อย่างต่อเนื่อง มีเครือข่าย และมีศูนย์ข้าวศูนย์ต่อๆ ไป ซึ่งจากเดิมขายข้าวเปลือกได้เพียงตันละประมาณ 1,500–2,500 บาท เกษตรกรยกระดับรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากห่วงโซ่เปลี่ยนเงินร้อยเป็นเงินล้าน โดยร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้าวจังหวัดเพชรบุรีรสชาติอร่อยแตกต่างจากข้าวที่อื่น ยิ่งถ้านำข้าวเพชรพริบพรีมาทำเป็นข้าวผัด ข้าวจะเม็ดร่วน เข้าเครื่องส่วนผสมแล้วเม็ดข้าวไม่แฉะ นึกถึงข้าวนุ่ม กลิ่นหอมธรรมชาติ เม็ดร่วน ให้นึกถึงข้าวเพชรพริบพรี และยังเหมาะเป็นของขวัญ ของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย.

เพชรบุรีจัดการแก้ปัญหาขายข้าวไม่ได้ราคา เชื่อมโยงการตลาดผ่านระบบประชารัฐ MOU แนะนำสุดยอดข้าวตรา "เพชรพริบพรี" พร้อมคำขวัญเชิญชวน "คนเพชรบุรีกินข้าวเพชรบุรี" จัดการตลอดห่วงโซ่ นำร่องที่ ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด... 26 ธ.ค. 2560 18:00 26 ธ.ค. 2560 18:22 ไทยรัฐ