วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มะเขือเทศอาจช่วยซ่อมแซมปอดผู้ที่เลิกสูบบุหรี่

มะเขือเทศอาจช่วยซ่อมแซมปอดผู้ที่เลิกสูบบุหรี่

  • Share:

เมื่อเร็วๆนี้ มีนักวิจัยจากวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ บลูมเบิร์ก แห่งกรมสาธารณสุขเมืองบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานลงในวารสารด้านทางเดินหายใจแห่งยุโรป (European Respiratory Journal) ถึงการวิจัยพบมะเขือเทศและผลไม้บางชนิดที่เชื่อมโยงกับการช่วยรักษาซ่อมแซมปอดของคนที่เลิกสูบบุหรี่

นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากประชากร 680 คน ในประเทศเยอรมนี อังกฤษ และนอร์เวย์ ที่ลงทะเบียนสำรวจสุขภาพในปี 2545 ด้วยการให้ตอบแบบสอบถามประเมินการบริโภคอาหารโดยรวม และตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อวัดความสามารถการใช้ออกซิเจนของอวัยวะดังกล่าว ด้วยการให้หายใจเข้าภายใน 1 วินาที และหายใจออกภายใน 6 วินาที โดยมีการควบคุมปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ความสูง เพศ ดัชนีมวลกาย การออกกำลังกาย ปริมาณพลังงานทั้งหมด รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จากการวิจัยพบว่าผู้ที่เคยสูบบุหรี่ในอดีตเมื่อกินมะเขือเทศและผลไม้สดโดยเฉพาะแอปเปิล สารอาหารในผลไม้ดังกล่าวจะช่วยในการซ่อมแซมความเสียหายของปอดได้

นอกจากนี้ การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการบริโภคผลไม้สามารถชะลอกระบวนการชราตามธรรมชาติของปอด แม้แต่คนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ก็ตาม แต่ต้องบริโภคเฉพาะผลไม้ที่สดและผักที่ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆเท่านั้น อีกทั้งการวิจัยนี้อาจช่วยสนับสนุนการแนะนำอาหารให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD) ที่มักเกิดจากการสูบบุหรี่ นักวิจัยเชื่อว่าการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์คือหนึ่งในวิธีที่จะต่อสู้กับการเพิ่มขึ้นของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั่วโลก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้