วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จัดงานรำลึก 13 ปี ร.ต.ต. คุณพุ่ม เจนเซน

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จัดงานรำลึก 13 ปี ร.ต.ต. คุณพุ่ม เจนเซน

  • Share:

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จัดงานรำลึก 13 ปี ร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน โดยมี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ศูนย์หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรฯ ธนาคารออมสิน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ สวนวชิรเบญจทัศ...

วันที่ 25 ธ.ค.60 พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร.ต.ท.ดร. มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และพล.อ.ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกันจัดโครงการ "มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ รำลึก 13 ปี ร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน" กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดย ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" ศูนย์หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ พร้อมพันธมิตร ได้แก่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย พ.อ.กฤตพันธ์ รักใคร่ ที่ปรึกษาศูนย์หนึ่งใจฯ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานีวิทยุ ม.ก. ธนาคารออมสิน ร่วมดำเนินการ

ร.ต.ท. ดร. มนัส กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ พระราชทานโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการ และประชาชน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จึงไจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ขึ้น ในโอกาสที่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ครบรอบ 13 ปี การถึงแก่อนิจกรรม ของร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ด้วยเหตุสึนามิ

โดยมีกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม การบำรุงดูแลต้นไม้ที่มีอยู่เดิมด้วยปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ซึ่งศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำผักตบชวาที่เป็นวัชพืชมาผลิตปุ๋ยคุณภาพดี เพื่อใช้บำรุงต้นไม้ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย และช่วยกำจัดผักตบชวา ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ เอกชน ทุกภาคส่วนครั้งนี้ เป็นไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อสังคม เพื่อมอบกุศลแด่ร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน ที่แม้จะจากไปนานถึง 13 ปี แล้ว แต่ยังเป็นที่ระลึกถึงและอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตลอดไป
สอบถามข้อมูลได้ที่รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) รักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 อีเมล molku@ku.ac.thคุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้