วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พรเพชร โต้ สนช.ไม่ได้ออกกฎหมายลูกตามอำเภอใจ ยัน พิจารณารอบคอบ

“พรเพชร” โต้ ไม่ได้ออกกฎหมายลูกตามอำเภอใจ ยืนกรานมีขั้นตอนพิจารณาอย่างรอบคอบ ให้อิสระทุกคน ป้อง 9 ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคุณสมบัติทำหน้าที่ครบถ้วน

วันที่ 26 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงขั้นตอนหลังจากที่ประชุม สนช.ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่า คาดว่า สนช.จะส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประมาณวันที่ 3-4 ม.ค. เพื่อพิจารณาว่า จะเสนอให้ตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ทบทวนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวหรือไม่ หากไม่เสนอให้ตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ต้องให้นายกรัฐมนตรีนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ ส่วนจะมีสนช.เข้าชื่อเพื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้หรือไม่ ขณะนี้ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการทางฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้น สนช.จึงยังไม่สามารถเข้าชื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ หากจะให้ยื่นตีความต้องรอให้เสร็จกระบวนการของสภาทั้งหมดก่อน โดยมีระยะเวลา 5 วัน นับจากที่นายกรัฐมนตรีได้รับร่างกฎหมายจาก สนช. ก่อนนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ ในการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ

เมื่อถามว่า การให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความจะเข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ เนื่องจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญเช่นกัน นายพรเพชร ตอบว่า ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่ปัญหา เพราะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน มี 4 คน ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด มีคุณสมบัติครบตามรัฐธรรมนูญทุกประการ ส่วนอีก 5 คน แม้จะหมดวาระไปแล้ว แต่กฎหมายระบุให้ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่มาทำหน้าที่ จึงไม่มีปัญหาเรื่องขัดคุณสมบัติ คิดว่าภาพรวมไม่น่าจะเกิดปัญหาแต่อย่างใด ส่วนที่ สนช.ถูกวิจารณ์ว่า ออกพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญตามอำเภอใจนั้น ยืนยันว่า การพิจารณาออกกฎหมายของสนช.เป็นไปอย่างรอบคอบ ทุกคนมีอิสระ ไม่ได้ทำงานตามอำเภอใจ หากทำกันตามอำเภอใจจริง สนช.คงไม่ใช้เวลาพิจารณากฎหมายลูก ป.ป.ช. นานถึง 3 วัน

“พรเพชร” โต้ ไม่ได้ออกกฎหมายลูกตามอำเภอใจ ยืนกรานมีขั้นตอนพิจารณาอย่างรอบคอบ ให้อิสระทุกคน ป้อง 9 ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคุณสมบัติทำหน้าที่ครบถ้วน 26 ธ.ค. 2560 12:39 26 ธ.ค. 2560 13:31 ไทยรัฐ