วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมชัย' หาแนวร่วม ฟ้อง สนช.เมินตรวจสอบคัดเลือก กกต.สายศาล

"สมชัย" ติง สนช.ทำงานง่ายเกินไป ปมไม่ตรวจสอบการคัดเลือก กกต.สายศาล ระบุไม่สืบข้อเท็จจริง ขาดรายละเอียด เมินบรรทัดฐานตาม ก.ม.ลั่นหากใครยื่นฟ้อง ทำโดยประมาท สร้างความเสียหายต่อราชการ เอาด้วย

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า กรณีที่ประชุม สนช.ดำเนินการตั้งกรรมาธิการตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่ 7 กกต.โดยไม่ติดใจกระบวนการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ก่อนหน้านี้เคยมีสมาชิกทักท้วงและประธาน สนช.ได้มีหนังสือสอบถามไปยังประธานศาลฎีกา และได้รับหนังสือตอบจากเลขานุการศาลฎีกา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.60 มีใจความว่า "ศาลฎีกาขอเรียนว่า กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 2 คน ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 12 วรรคสาม ครบถ้วนแล้ว"

นายสมชัย กล่าวต่อว่า การชี้แจงของศาลฎีกาเพียงแค่จดหมายหนึ่งหน้ากระดาษ สนช.ก็ถือว่าได้ถามและได้ตอบจนกระจ่างชัดแล้ว ไม่ได้มีการสนใจในรายละเอียดวิธีการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยตามกฎหมาย หรือเป็นการลงคะแนนลับซึ่งผิดกฎหมาย ไม่ได้มีการสนใจที่จะสืบเสาะข้อเท็จจริงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไร ไม่สนใจในเอกสารที่นำส่งว่ายังขาดรายละเอียด ทั้งจำนวนและรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด และคะแนนที่แต่ละคนได้รับ และกล่าวข้ามถึงวิธีการลงคะแนน ที่ให้ผู้พิพากษาแต่ละคนลงคะแนนในบัตรที่ไม่มีหมายเลขกำกับ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครลงคะแนนให้ใคร ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของคำว่าลงคะแนนโดยเปิดเผยที่เขียนไว้ในมาตรา 12 วรรคสาม ของ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.

นายสมชัย กล่าวต่อว่า สนช.ไม่ได้สนใจในการสร้างแบบอย่างบรรทัดฐานของการดำเนินการตามกฎหมาย ว่าต่อจากนี้หากการลงคะแนนในบัตรและนำไปหย่อนในหีบ โดยไม่สามารถล่วงรู้ว่าใครลงคะแนนให้ใคร สามารถถือว่าเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผย เนื่องจากได้รับการยืนยันจากศาลฎีกาแล้วว่าทำได้ จะเกิดอะไรขึ้นกับการลงคะแนนในเรื่องสำคัญขององค์กรต่างๆในอนาคต รวมถึงการลงคะแนนการเลือกตั้ง

"สนช.ทำงานง่ายเกินไปหรือไม่ กับการพอใจกับจดหมายตอบจากศาล ที่มีสาระสำคัญเพียง 4 บรรทัด ที่แทบไม่มีการอธิบายรายละเอียดใดๆ เพียงแค่บอกว่าทำตามกฎหมายแล้ว หากจะมีใครสักคนฟ้อง สนช.ว่า กระทำการโดยประมาท ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ กรุณาบอกผมด้วย เผื่อว่าผมอาจร่วมลงชื่อ" นายสมชัย กล่าว

"สมชัย" ติง สนช.ทำงานง่ายเกินไป ปมไม่ตรวจสอบการคัดเลือก กกต.สายศาล ระบุไม่สืบข้อเท็จจริง ขาดรายละเอียด เมินบรรทัดฐานตาม ก.ม.ลั่นหากใครยื่นฟ้อง ทำโดยประมาท สร้างความเสียหายต่อราชการ เอาด้วย 26 ธ.ค. 2560 12:07 26 ธ.ค. 2560 12:54 ไทยรัฐ