วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทำดีได้ทัวร์นอกฟรี

ทำดีได้ทัวร์นอกฟรี

โดย สหบาท
27 ธ.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

สร้างขวัญกำลังใจแก่ตำรวจชั้นผู้น้อย พ.ต.อ.โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบก.น.8 ทำโครงการ “สายตรวจทำดี ทัวร์นอกฟรี ยกเขต” เสนอ พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า ผบก.น.8 อนุมัติหลักการ ด้วยเหตุผลว่า สถานีตำรวจ คือหน่วยงานหลัก ที่จะต้องให้บริการประชาชนในทุกมิติตลอด 24 ชั่วโมง

โดยเฉพาะงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในความรับผิดชอบของสายงานสายตรวจป้องกันปราบปราม ถือเป็นภารกิจหนักที่ชี้วัด ความพึงพอใจ ของประชาชน

นอกเหนือไปจากนี้ยังมี “ครอบครัว” ที่ต้องดูแลอีกภารกิจ ชีวิตจึงจะดำเนินไปได้ด้วยความสมดุล หากครอบครัวไม่เป็นกำลังสนับสนุนก็ยากที่จะให้ตำรวจสายตรวจมีพละกำลังทั้งทางกายและทางจิตใจไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

โครงการ “สายตรวจทำดี ทัวร์นอกฟรี ยกเขต” ตั้งขึ้นเพื่อปลุกขวัญกำลังใจคนทำงาน ได้งบสนับสนุนจาก นายบุญยงค์ กมลเลิศวรา ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคเอกชน และคณะกรรมการ กต.ตร.ในพื้นที่

พิจารณาคัดเลือกตำรวจสายตรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมตามหลักเกณฑ์จำนวน 1 เขต ตรวจประเมินคะแนนจากผลการต่อสู้ปะทะคนร้าย เสี่ยงภยันตรายต่อชีวิตและร่างกาย ผลการจับกุมดีเด่น มีความยากสลับซับซ้อน รายใหญ่ หรือมีความขยันในการจับกุมคดีเล็กคดีน้อยจำนวนมาก

มีผลการตรวจสถานที่ที่กำหนดดีเยี่ยม มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชน มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เอาใจใส่ต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบ

ครองตน ครองคน ครองงานดีเยี่ยม

ใช้เวลา 6 เดือน กระทั่งได้ ด.ต.วราวุฒิ จีนทองคำ และ ส.ต.ต.อดิศักดิ์ ลีระบุตร คู่ตำรวจสายตรวจ สน.บุปผาราม เป็น “สายตรวจทำดี”

รับเงิน 100,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ อีกทั้ง ตั๋วเครื่องบินพาทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ คือ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เป็นเวลา 10 วัน พร้อมภรรยา หรือบุคคลในครอบครัวนามสกุลเดียวกันอีกคน

พิธีรับมอบจะมีขึ้นในเย็นวันนี้ วันที่ 27 ธ.ค.2560 ณ ห้องปิ่นเกล้า รพ.ทหารเรือ

เป็นของขวัญปีใหม่ตอบแทนความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่.

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้