วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำดีได้ทัวร์นอกฟรี

โดย สหบาท

สร้างขวัญกำลังใจแก่ตำรวจชั้นผู้น้อย พ.ต.อ.โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบก.น.8 ทำโครงการ “สายตรวจทำดี ทัวร์นอกฟรี ยกเขต” เสนอ พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า ผบก.น.8 อนุมัติหลักการ ด้วยเหตุผลว่า สถานีตำรวจ คือหน่วยงานหลัก ที่จะต้องให้บริการประชาชนในทุกมิติตลอด 24 ชั่วโมง

โดยเฉพาะงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในความรับผิดชอบของสายงานสายตรวจป้องกันปราบปราม ถือเป็นภารกิจหนักที่ชี้วัด ความพึงพอใจ ของประชาชน

นอกเหนือไปจากนี้ยังมี “ครอบครัว” ที่ต้องดูแลอีกภารกิจ ชีวิตจึงจะดำเนินไปได้ด้วยความสมดุล หากครอบครัวไม่เป็นกำลังสนับสนุนก็ยากที่จะให้ตำรวจสายตรวจมีพละกำลังทั้งทางกายและทางจิตใจไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

โครงการ “สายตรวจทำดี ทัวร์นอกฟรี ยกเขต” ตั้งขึ้นเพื่อปลุกขวัญกำลังใจคนทำงาน ได้งบสนับสนุนจาก นายบุญยงค์ กมลเลิศวรา ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคเอกชน และคณะกรรมการ กต.ตร.ในพื้นที่

พิจารณาคัดเลือกตำรวจสายตรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมตามหลักเกณฑ์จำนวน 1 เขต ตรวจประเมินคะแนนจากผลการต่อสู้ปะทะคนร้าย เสี่ยงภยันตรายต่อชีวิตและร่างกาย ผลการจับกุมดีเด่น มีความยากสลับซับซ้อน รายใหญ่ หรือมีความขยันในการจับกุมคดีเล็กคดีน้อยจำนวนมาก

มีผลการตรวจสถานที่ที่กำหนดดีเยี่ยม มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชน มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เอาใจใส่ต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบ

ครองตน ครองคน ครองงานดีเยี่ยม

ใช้เวลา 6 เดือน กระทั่งได้ ด.ต.วราวุฒิ จีนทองคำ และ ส.ต.ต.อดิศักดิ์ ลีระบุตร คู่ตำรวจสายตรวจ สน.บุปผาราม เป็น “สายตรวจทำดี”

รับเงิน 100,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ อีกทั้ง ตั๋วเครื่องบินพาทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ คือ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เป็นเวลา 10 วัน พร้อมภรรยา หรือบุคคลในครอบครัวนามสกุลเดียวกันอีกคน

พิธีรับมอบจะมีขึ้นในเย็นวันนี้ วันที่ 27 ธ.ค.2560 ณ ห้องปิ่นเกล้า รพ.ทหารเรือ

เป็นของขวัญปีใหม่ตอบแทนความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่.

สหบาท

สร้างขวัญกำลังใจแก่ตำรวจชั้นผู้น้อย พ.ต.อ.โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบก.น.8 ทำโครงการ “สายตรวจทำดี ทัวร์นอกฟรี ยกเขต” เสนอ พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า ผบก.น.8 อนุมัติหลักการ 26 ธ.ค. 2560 11:24 26 ธ.ค. 2560 11:24 ไทยรัฐ