วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วัน “กำพล วัชรพล” 2560 นับถอยหลัง 100 ปีชาตกาล

วัน “กำพล วัชรพล” 2560 นับถอยหลัง 100 ปีชาตกาล

โดย ซูม
27 ธ.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

วันนี้ (27 ธันวาคม 2560) เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน ผอ.กำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ให้กำเนิดมูลนิธิไทยรัฐ เราจึงถือเป็นประเพณีที่จะจัดงานขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านเป็นเวลาหลายๆปีมาแล้ว

สำหรับปีนี้ งาน “วันกำพล วัชรพล” จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานในพิธีและแสดงปาฐกถาพิเศษเช่นเดียวกับปีที่แล้ว

จากนั้นจะมีพิธีมอบรางวัล “กำพล วัชรพล” สำหรับวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม ซึ่งปีนี้ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวชี้วัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ไทย” เสนอต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นวิทยานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นอย่างยอดเยี่ยม ทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ มีบทสรุป มีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ และสภาวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สมควรแก่การได้รับรางวัล 200,000 บาท

ผมต้องขอแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชมไว้ ณ ที่นี้ เพราะในระยะหลังๆนี้ วิทยานิพนธ์ที่เข้าประกวดมักจะได้รางวัลชมเชยเป็นส่วนใหญ่

เพิ่งจะมาปีนี้แหละครับ ที่วิทยานิพนธ์ของคุณวัชระสามารถคว้า รางวัลยอดเยี่ยม ไปครองได้สำเร็จ จากการโหวตอย่างเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและจากผู้แทนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจำนวนหนึ่ง

นอกจากพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมแล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา และบุคลากรของโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นจากภาคต่างๆประจำปี 2560 อีกด้วย

ที่ขาดมิได้ก็คือ การแสดงปาฐกถาพิเศษ ซึ่งในปีนี้นอกจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เรายังจะมีบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งในการเป็นครูมาร่วมสนทนา แสดงความคิดความเห็นและบอกเล่าประสบการณ์ของท่านให้ฟังด้วย

ได้แก่ คุณ จิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูผู้ได้รับ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คนที่ 2 ของไทยนั่นเอง จะมาพูดคุยกับคุณ สุภาพ คลี่ขจาย ผู้ดำเนินรายการชื่อดังของไทยรัฐทีวีเป็นการส่งท้าย

ผมขอเรียนเชิญท่านที่สนใจมาร่วมงานกับเราดังเช่นทุกๆปีนะครับ โดยเฉพาะการบอกเล่าประสบการณ์ของครู “รางวัลเจ้าฟ้า” น่าจะมีประโยชน์และมีคุณค่าควรแก่การรับฟังสำหรับท่านที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่ในขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง

หากท่าน ผอ.กำพล ยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุครบ 98 ปี ในวันนี้ ครบ 99 ปี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และครบ 100 ปี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562

แต่ก็ดังที่ท่านผู้อ่านทราบแล้วว่า องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ท่าน ผอ.กำพล เป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อมวลชน ที่ยูเนสโกจะร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส 100 ปีชาตกาล ระหว่าง พ.ศ.2561-2562

นั่นหมายถึงว่า จะมีการเฉลิมฉลองด้วยการจัดงานต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การประชุมเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง การจัดทำหนังสือที่ระลึก ฯลฯ เป็นระยะๆ จากปี 2561 เป็นต้นไป

ในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเองก็จะมีการจัดสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มเติมอีก 10 แห่ง เพื่อให้รวมเป็นทั้งหมด 111 แห่ง โดยจะเริ่มทยอยสร้างตั้งแต่ปี 2561 เช่นกัน

นับเป็นความภาคภูมิใจไม่เพียงแต่พวกเราในไทยรัฐเท่านั้น แต่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและชาวเอเชียทั้งมวลอีกด้วย เพราะท่านเป็นคนไทยและคนเอเชียเพียงคนเดียวเท่านั้นจากจำนวน 48 บุคคล สำคัญทั่วโลก ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกในครั้งนี้

โปรดติดตามงานเฉลิมฉลองต่างๆที่จะจัดขึ้นโดยยูเนสโกและองค์กรที่เกี่ยวข้องตลอดจนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่จะเริ่มตั้งแต่ปี 2561 ไปจนถึง 2562 ต่อไปนะครับ.

“ซูม”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้