วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ่อเมืองชัยภูมิเดินหน้า นำสร้างฝายมีชีวิตอนุรักษ์ธรรมชาติ

ผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ นำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน พร้อมอดีตผู้ว่าฯ ลงมือสร้างฝายมีชีวิตเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง... 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ฝายมีชีวิต จิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ โคราช-ชัยภูมิ "ปลูกป่าสร้างฝาย ถวายพ่อ" ณ ป่าโล่ใหญ่ พื้นที่จัดการพิเศษเพื่อสงวน คุ้มครอง ป้องกันรักษาป่าและฟื้นฟูอย่างเข้มข้น โดยมีพล.อ.ลือพงศ์ โชติวิทยากาญจน์ และนายธวัช สุวุฒิกุล อดีตผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้นําชุมชน ประชาชน จิตอาสา และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมประมาณ 1,200 คน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ได้ร่วมสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่แล้วจํานวน 3 แห่ง และปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน.

ผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ นำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน พร้อมอดีตผู้ว่าฯ ลงมือสร้างฝายมีชีวิตเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง... 26 ธ.ค. 2560 09:27 26 ธ.ค. 2560 10:11 ไทยรัฐ