วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังถอนรากถอนโคน หนี้นอกระบบ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยระหว่างมอบนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย จ.พิษณุโลก ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.สุโขทัย ว่า ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ แต่ยังไม่สำเร็จ รัฐบาลนี้จึงหาแนวทางใหม่ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาแบบครบวงจร โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน และเริ่มแก้ปัญหาตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้จริง “หวังมากว่าจะทำให้หนี้นอกระบบหมดไป ชาวบ้านมีทางออก ผู้ประกอบการอยู่ได้ นโยบายของปลัดกระทรวงการคลังอยากให้แก้ปัญหาจนเหลือ 0% เป็นรายจังหวัด เช่น จ.พิษณุโลก มีหนี้นอกระบบ 14,000 ราย อยู่ในวิสัยที่จะทำให้เหลือ 0% ได้”

สำหรับการแก้ไขปัญหานี้ มีทั้งการมีกฎหมายลงโทษหากเรียกเก็บดอกเบี้ยเกิน 15% มีโทษทางอาญาถึงขั้นจำคุก เชื่อว่าจะปรามการทำผิดได้ระดับหนึ่ง ส่วนที่ 2 ทางออกสำหรับผู้ที่เคยปล่อยเงินกู้นอกระบบให้ยังมีรายได้อยู่ คือ การเปิดให้ปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งจะให้คิดดอกเบี้ยเกิน 15% คือคิดได้ 36% ปล่อยเงินต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนที่ 3 สำหรับผู้กู้ที่มีหนี้นอกระบบ รัฐบาลสนับสนุนให้เจรจาลดหนี้ และเข้ามาเป็นหนี้ในระบบแทน

ด้านนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า ขณะนี้มีโมเดลการแก้ปัญหาหนี้แบบครบวงจรที่เป็นต้นแบบแล้ว จะทำให้การแก้ปัญหาเป็นระบบมากขึ้น เชื่อว่าบางจังหวัดกล้าประกาศว่าหนี้นอกระบบเป็น 0% เช่น ภูเก็ต ระบุว่าทำได้ใน 3 เดือน พังงาทำได้ใน 2 เดือน ส่วนนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า พิษณุโลกมีเกษตรกรลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 65,774 ราย มีหนี้นอกระบบ 4,982 ราย มูลหนี้ 358 ล้านบาท เฉลี่ยหนี้ต่อราย 71,858 บาท ธ.ก.ส.ได้ช่วยเหลือลดภาระหนี้สินให้แล้ว 2,045 ราย เป็นเงิน 855.02 ล้านบาท

ขณะที่นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลมอบหมายให้ออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ วงเงิน 10,000 ล้านบาท สิ้นปีนี้คาดว่าจะปล่อยสินเชื่อให้รายย่อยได้ 100,000 ราย รวม 4,200 ล้านบาท จากวงเงินเป้าหมาย 5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เตรียมเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาวงเงินเพิ่มอีก 5,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยสินเชื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบปี 61.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยระหว่างมอบนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย จ.พิษณุโลก ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.สุโขทัย ว่า ... 26 ธ.ค. 2560 07:51 26 ธ.ค. 2560 08:17 ไทยรัฐ