วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปีใหม่เงินสะพัด 1.3 แสนล้าน

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2561 ที่สำรวจจากประชาชนตัวอย่าง 1,213 ตัวอย่างทั่วประเทศว่า ประเมินว่าประชาชนจะใช้จ่ายเงิน 132,050 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่สำรวจมาเป็นเวลา 13 ปี เพราะสัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ชัดเจน ทำให้ประชาชนกล้าไปท่องเที่ยว ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย, เลี้ยงสังสรรค์ ซื้อของขวัญปีใหม่กันมากขึ้น แบ่งเป็น การใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ 64,292 ล้านบาท ต่างจังหวัด 67,757 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาเป็นมูลค่าการใช้จ่าย พบว่า เงินสะพัดจากการท่องเที่ยวในประเทศมากที่สุด 57,538 ล้านบาท หรือเฉลี่ยคนละ 13,960 ล้านบาท รองลงมาเป็นการเที่ยวต่างประเทศ 37,819 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 60,135 บาท, การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 16,983 ล้านบาท, เลี้ยงสังสรรค์ 9,439 ล้านบาท, การทำบุญ 7,179 ล้านบาท เป็นต้น ส่วนของขวัญยอดนิยม ได้แก่ เงินสดหรือเช็คของขวัญ รองลงมาเป็นการไปรับประทานอาหารร่วมกัน, กระเช้าของขวัญ, เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย, ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น และในช่วงท้ายปีมีเงินสะพัดค่อนข้างมาก หากรวมกับมูลค่าการใช้จ่ายผ่านโครงการช็อปช่วยชาติ, การใช้จ่ายผ่านโครงการ “รวมใจ เพิ่มสุข ช็อปสนุก ลดรับปีใหม่” ของกระทรวงพาณิชย์ จะมีเม็ดเงินสะพัดรวมกัน 159,632 ล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ 0.1%

ขณะเดียวกัน หากพิจารณาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล พบว่า ประชาชน 93.1% ระบุต้องการทำบุญมากที่สุด รองลงมา 88% ต้องการท่องเที่ยว, อีก 65.2% สังสรรค์และจัดเลี้ยง การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซื้อเสื้อผ้าและรองเท้า ซื้อสุรา ซื้อของที่ระลึกของรัชกาลที่ 9 ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นต้น แต่หากพิจารณาเป็นจำนวนเงิน พบว่า ประชาชนนำเงินไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากที่สุด 21,078 บาทต่อคน รองลงมาซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งเครื่องประดับและทอง 14,595 บาทต่อคน, สังสรรค์และจัดเลี้ยง 6,410 บาทต่อคน, ซื้อสินค้าคงทนอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือน 4,001 บาทต่อคน, ทำบุญ 1,116 บาทต่อคน, เสี่ยงโชค 1,078 บาทต่อคน เป็นต้น.

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2561 ที่สำรวจจากประชาชนตัวอย่าง 1,213 ตัวอย่างทั่วประเทศ 26 ธ.ค. 2560 07:32 26 ธ.ค. 2560 08:12 ไทยรัฐ