วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตูนิเซียไม่พอใจ ระงับสายการบินเอมิเรตส์

ตูนิส-ตูนิเซียสั่งระงับการบินของสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินระหว่างกรุงตูนิสกับนครรัฐดูไบชั่วคราว จนกว่าสายการบินจะแก้ไขตามข้อตกลงและกฎหมายระหว่างประเทศ หลังเกิดกระแสวิจารณ์มาตรการรักษาความปลอดภัยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เจาะจงผู้หญิงตูนิเซีย ทำให้ผู้หญิงตูนิเซียซึ่งจองตั๋วเดินทางไปกับสายการบินเอมิเรตส์ต้องล่าช้า บางรายถูกเจ้าหน้าที่สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์สั่งตรวจสอบวีซ่าเพิ่มเติม ทั้งนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สั่งห้ามผู้หญิงตูนิเซียนั่งเครื่องบินหรือเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ โดยไม่ชี้แจงเหตุผล.

ตูนิเซียสั่งระงับการบินของสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินระหว่างกรุงตูนิสกับนครรัฐดูไบชั่วคราว จนกว่าสายการบินจะแก้ไขตามข้อตกลงและกฎหมายระหว่างประเทศ 26 ธ.ค. 2560 07:11 26 ธ.ค. 2560 13:23 ไทยรัฐ