วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนวปฏิบัติลดทำการบ้าน ป.1-3 ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้มีหนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติการลดการบ้านของนักเรียน แจ้งไปยัง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา ดังนี้ 1.ให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงการมอบการบ้าน โดยครูที่สอนระดับชั้นเดียวกันต้องวางแผนร่วมกัน 2.ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการให้การบ้านบูรณาการร่วมกัน โดยสามารถเป็นกิจกรรม/เครื่องมือวัด และประเมินผลร่วมกันได้ 3.คำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ทั้งจำนวนสาระการเรียนรู้ ปริมาณของการบ้าน ระยะเวลาการส่งการบ้าน ความประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำการบ้าน 4.เวลาใช้ทำการบ้านในแต่ละวัน ชั้น ป.1-3 ให้ทำการบ้านประมาณ 30 นาที ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ชั้น ป.4-6 ให้ทำการบ้านประมาณ 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที ชั้น ม.1-6 ให้ทำการบ้านไม่เกิน 2 ชั่วโมง.

แนวปฏิบัติการลดการบ้านของนักเรียน แจ้งไปยัง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา ดังนี้ 1.ให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงการมอบการบ้าน... 25 ธ.ค. 2560 23:24 26 ธ.ค. 2560 00:12 ไทยรัฐ