วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสส.ผนึกเครือข่ายวัด จัดสวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ทั่วไทย

สสส.-สบส. ผนึกเครือข่ายวัดต้นแบบสุขภาวะวิถีพุทธ 100 วัดทั่วไทย จัดสวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ชวนคนไทยปฏิบัติตามหลักศีล 5 ตั้งจิตอธิษฐานเปลี่ยนแปลงตัวเอง เริ่มจากเลิกบุหรี่ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยชีวิตสุขภาวะ

วันที่ 25 ธันวาคม ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานแถลงข่าว “สวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ทั่วไทย” ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สอง พ.ศ. 2559 – 2562 กำหนดเป้าหมายลดอัตราการสูบบุหรี่ให้เหลือ 16.7% ในปี 2562 จากอัตราการสูบบุหรี่ 19.9% ในปี 2558 เท่ากับต้องลดจำนวนคนสูบลงถึง 1.8 ล้านคน ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง 2 ปีเท่านั้น กระทรวงสาธารณสุข สมาพันธ์แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สสส. และภาคีต่างๆ จึงร่วมกันจัดโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในช่วงมิถุนายน 2559-พฤษภาคม 2562 มุ่งหวังให้อาสาสมัครสาธารณสุขทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 1 ล้านคน เชิญชวนหรือท้าชวนให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 1 คน ต่อ 1 อาสาสมัครสาธารณสุข จะได้คนเลิกสูบบุหรี่ปีละ 1 ล้านคน รวม 3 ปี ประเทศไทยจะมีผู้เลิกบุหรี่ได้ 3 ล้านคน

“สสส. ได้ริเริ่มกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จุดประกายให้คนไทยสวดมนต์ตั้งจิตอธิฐาน เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ ในชีวิต ซึ่งเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ สสส. จึงได้ร่วมกับเครือข่ายวัดต้นแบบสุขภาวะวิถีพุทธ 100 วัด จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ทั่วไทย” ในคืนวันที่ 31 ธันวาคมนี้ โดยจะเพิ่มกิจกรรมอธิษฐานบารมีเลิกบุหรี่ในช่วง 23.55 – 24.00 น. กิจกรรมนี้ช่วยให้เกิดกระแสเชิญชวนเลิกสูบบุหรี่ในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ มากขึ้น และสร้างต้นแบบที่ยกระดับจากการสวดมนต์ข้ามปีสู่อธิษฐานเลิกบุหรี่สำหรับคนสูบบุหรี่ และอธิษฐานที่จะเป็นกำลังใจให้คนใกล้ชิดผู้เป็นที่รักมีพลังใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้สำเร็จ เพื่อมุ่งหวังให้มีคนที่ตั้งใจมั่นจนเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จมากขึ้น ส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติเพื่อควบคุมปัญหาจากการสูบบุหรี่บรรลุเป้าหมายในที่สุด” ดร.นพ.บัณฑิต กล่าว

ด้านนพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เตรียมความพร้อมของอสม. ทั่วประเทศ ที่มีอยู่กว่า 1 ล้านคน ทั้งในด้านการเชิญชวน ให้คนในชุมชนเลิกบุหรี่ ซึ่งต้องใช้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ และความอดทน อีกทั้งการช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้สำเร็จต้องมีความรอบรู้ในการเสริมกำลังใจ และการติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาสบส. ได้วางแผนและพัฒนาศักยภาพของอสม. มาตลอด ทั้งในด้านการพัฒนาให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ และเทคนิคการช่วยให้เลิกบุหรี่ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สูบบุหรี่และสนใจอยากเลิกบุหรี่ สามารถติดต่อ อสม. หรือ อสส. ใกล้บ้านได้ทุกคน

พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า หลักพุทธศาสนามีสิ่งสำคัญคือ บุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ คือ 1. บริจาคทาน คือ การแบ่งปัน เกื้อหนุนคนในสังคม ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก แบ่งปันผู้คนในสังคมและสัตว์โลก 2. ศีล 5 เสมือนหลักประกันของชีวิต ให้ใช้ชีวิตด้วยการรักษาชีวิตผู้อื่นเท่ากับรักษาชีวิตตนเอง และ 3. ภาวนา ชาวพุทธทำด้วยการสวดมนต์ ช่วยทำให้จิตใจสงบ เกิดเป็นกุศล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไทยและต่างประเทศ ระบุว่า การสวดมนต์ทำให้เกิดสมาธิ จิตใจสงบ ลดความฟุ้งซ่าน อารมณ์มีความมั่นคงจากภายใน คลายความวิตกกังวล ซึ่งการอธิษฐานบารมี ก็ถือเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุที่เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ อธิษฐานขอให้ตนเองมีจิตใจที่มั่นคง

“ผลจากการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักศีล 5 และตั้งอธิษฐานจิต เปลี่ยนแปลงตัวเอง พบว่า หลายคนสามารถเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ฉุกคิดได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเอง โดยการลด ละ เลิก อบายมุข เหล้า บุหรี่ ขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นสำคัญ หลายคนที่ไม่สามารถเลิกได้เป็นเพราะความเข้มแข็งในจิตไม่พอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ดังนั้นการตั้งอธิษฐานเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง จึงเป็นการเพิ่มกำลังใจและทำให้มีจิตใจมั่นคงเข้มแข็งมากพอ จนทำให้สามารถเลิกบุหรี่ได้” พระสุธีรัตนบัณฑิต กล่าว

นายทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ ดารานักแสดง และผู้ริเริ่มวิ่งโบกี้ 99 กล่าวว่า ขณะนี้กระแสการวิ่งเพื่อการกุศล โครงการการก้าวคนละก้าว ของตูน บอดี้สแลม หรือนายอาทิวราห์ คงมาลัย ที่มุ่งมั่นวิ่งเพื่อการกุศลระยะทาง 2191 กิโลเมตร จากเบตง-แม่สาย ยังสามารถทำได้ ดังนั้น การเลิกบุหรี่ของทุกคนก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยาก ถ้าเราคิดว่าเราทำได้ เราก็จะทำได้จริง การเลิกบุหรี่ไม่เพียงแต่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดี แต่ยังเป็นการทำให้ คนที่เรารัก และคนใกล้ชิดไม่เสี่ยงต่ออันตรายจากควันบุหรี่และมีความสุขไปด้วย ไม่มีใครอยากเห็นคนที่เรารักสูบบุหรี่ ผมขอเชิญชวนทุกท่านหันมาลด ละ เลิกบุหรี่กัน ซึ่งคุณสามารถทำได้

สสส.-สบส. ผนึกเครือข่ายวัดต้นแบบสุขภาวะวิถีพุทธ 100 วัดทั่วไทย จัดสวดมนต์ข้ามปี อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ชวนคนไทยปฏิบัติตามหลักศีล 5 ตั้งจิตอธิษฐานเปลี่ยนแปลงตัวเอง เริ่มจากเลิกบุหรี่ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยชีวิตสุขภาวะ 25 ธ.ค. 2560 20:47 25 ธ.ค. 2560 21:04 ไทยรัฐ