วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ก้าวพันล้าน EP.4 เปิด 5 รายชื่อ เครื่องมือแพทย์ที่ 11 รพ. จำเป็นต้องใช้เร่งด่วน

ก้าวพันล้าน EP.4 เปิด 5 รายชื่อ เครื่องมือแพทย์ที่ 11 รพ. จำเป็นต้องใช้เร่งด่วน

  • Share:

ก้าวแห่งการระดมทุนสำเร็จสมดังตั้งใจ สร้างความชื่นมื่น ตื้นตันให้คนไทยทั้งประเทศ กับภารกิจยิ่งใหญ่ ของผู้ชายธรรมดาๆ คนหนึ่งซึ่งมีหัวใจแกร่ง เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง 'ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย' ที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ วิ่งก้าวแรกเมื่อเวลา 06.09 น. จากใต้สุดของไทย อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60 จนถึงก้าวสุดท้ายในดินแดนเหนือสุด อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 60 เวลา 18.20 น. วิ่งตามกำหนด “โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ครบ 55 วัน รวมระยะทาง 2,191 กม. ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 1,214 ล้านบาท จนชาวไทยให้ฉายาว่า “ตูนพันล้าน”

ก้าวต่อไปของเงิน “หนึ่งพันหนึ่งสองร้อยสิบสี่ล้านบาท” ที่ได้จากธารน้ำใจคนไทยทั้งประเทศต่อจากนี้ คือ จัดสรรเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ 11 รพ. ทั่วประเทศ อันได้แก่

1. รพ.ยะลา 2. รพ.สุราษฎร์ธานี 3. รพ.ศูนย์ราชบุรี 4. รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 5. รพ.สระบุรี 6. รพ.ขอนแก่น 7. รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 8. รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 9. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 10. รพ.น่าน 11. รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม.

จากการสอบถาม ผอ. ของแต่ละ รพ. ซึ่งทำหน้าที่สานต่อเจตนารมณ์ของ 'ตูน อาทิวราห์' โดยแจ้งรายละเอียดเครื่องมือหรืออุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องการจัดซื้อ ซึ่งทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ เสนอรายงานพิเศษไป 3 ตอน

สำหรับ ก้าวพันล้าน EP.4 นี้ ทีมข่าวได้ สรุป 5 อันดับเครื่องมือแพทย์ที่ 11 รพ. ต้องการเหมือนกันมากที่สุด เพื่อจัดสรร อนุมัติจัดซื้อให้ตรงกับความต้องการให้เกิดประโยชน์มหาศาลกับผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า

อันดับ 1. เครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจ

- รพ.น่าน ต้องการ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) ที่สามารถทำ Transesophageal จำนวน 1 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 5,000,500 บาท                                                - รพ.ขอนแก่น จำนวน 20-30 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 100,000 บาท  - รพ. สระบุรี จำนวน 4-5 เครื่อง ราคาต่อหน่วย (ยังไม่สามารถระบุได้)                                               
- รพ.นครพิงค์ ต้องการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ 24 ยูนิต จำนวน 1 เครื่อง ราคาต่อหน่วยไม่สามารถระบุได้                                                             
- รพ.พระมงกุฎเกล้า ต้องการเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจ จำนวนและราคายังไม่สามารถระบุได้

อันดับ 2. เครื่องช่วยหายใจ 

- รพ. ขอนแก่น จำนวน 20 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 400,000-800,000 บาท
- รพ. ยะลา ต้องการ เครื่องช่วยหายใจเด็ก-ผู้ใหญ่ (ไม่สามารถระบุจำนวนและราคาได้)
- รพ. พระมงกุฎเกล้า ต้องการ เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วยในห้องวิกฤติ (ไม่สามารถระบุจำนวนและราคาได้)
- รพ.นครพิงค์ ต้องการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจ Home Ventilator จำนวน 10 เครื่อง (ทั้ง 3 ประเภท ยังไม่สามารถระบุราคาต่อหน่วยได้)

อันดับ 3. เตียงผู้ป่วย และโคมไฟผ่าตัด 

- รพ.ขอนแก่น จำนวน 8 เครื่อง ราคาต่อหน่วย เตียง 2,000,000 บาท โคมไฟผ่าตัด 1,000,000-1,500,000 บาท
- รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ ต้องการโคมไฟผ่าตัด 8 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 1,450,000 บาท
- รพ.น่าน ต้องการโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดีจำนวน 1 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 1,450,000 บาท
- รพ. สระบุรี ยังไม่สามารถระบุได้

อันดับ 4. ชุดเครื่องมือผ่าตัด

- รพ.ขอนแก่น จำนวนที่ต้องการ 10 ชุด ราคาต่อหน่วย 100,000-500,000 บาท
- รพ.ราชบุรี จำนวนที่ต้องการ 5 ชุด ราคาต่อหน่วย 100,000-1,000,000 บาท
- รพ.สุราษฎร์ธานี ต้องการการผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ Radiofrequency abrasion จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 5,000,000 บาท
- รพ.ยะลา ต้องการชุดเครื่องมือผ่าตัด แต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนและราคาได้

อันดับ 5. อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการส่องกล้อง

- รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ต้องการชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องจำนวน 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 4,120,000 บาท
- รพ.สุราษฎร์ธานี ต้องการชุดผ่าตัดส่องกล้อง เอ็นและกล้ามเนื้อ จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 7,000,000 บาท และชุดส่องตรวจทางเดินอาหาร-ทางเดินหายใจ ด้วยหัวกล้องอัลตราซาวนด์ จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 15,000,000 บาท
- รพ.น่าน ต้องการ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพจำนวน 1 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 3,060,000 บาท และต้องการกล้องส่องตรวจและรักษาในข้อ จำนวน 1 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 2,500,000 บาท
- โรงพยาบาลสระบุรี ไม่สามารถระบุได้

นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.โรงพยาบาลยะลา
นพ.จรัญ บุญฤทธิการ (ขวา) ขอบคุณภาพจากเฟซ โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

มูลค่ารวมของอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นเงิน 150 ล้านบาท ที่ทางทีมข่าวได้รวบรวมไว้ ซึ่งบางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ราคาต่อหน่วย ราคารวม และจำนวนยังไม่สุทธิ เนื่องจาก บาง รพ. ยังไม่สามารถระบุจำนวนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามจากการประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลเท็จจริงกับ ผอ.รพ. ทั้ง 11 รพ. มี 2 รพ. ที่ยังไม่ได้รับข้อมูล จาก นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.โรงพยาบาลยะลา และ นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

55 วันกับความมุ่งมั่นในระยะทาง 2,191 กิโลเมตร แม้ตลอดเส้นทางขณะวิ่ง 'ตูน อาทิวราห์' ต้องเจอแดด ตากฝน ทนหนาว และบาดเจ็บบริเวณไหล่ แต่ 'ตูน อาทิวราห์' ก็ไม่ย่อท้อและไม่เคยคิดหยุดความมุ่งมั่น หยุดพักเมื่อดีขึ้นก็ออกวิ่งต่อ ผู้ชายคนนี้ก้าวเพื่อคนทั้งประเทศ เสียสละทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ ก้าวเพื่อ 11 รพ. ทั่วประเทศ เพื่อหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ. และช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกหลายล้านคนให้มีลมหายใจอยู่กับคนที่รักแล้ว เขายังพิสูจน์ให้คนไทยทั้งโลกเห็นถึงความตั้งใจที่แข็งแกร่งว่า ถ้าอยากจะให้คนทำสิ่งใด ไม่ต้องพูดอะไรมาก ทำเองให้เห็นเป็นตัวอย่าง และทำให้เต็มที่ แล้วคนรอบข้างจะเห็นผลเอง

สิ้นสุดการวิ่ง ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประชาชนให้กำลังใจอย่างล้นหลาม


ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ รายงาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก้าวพันล้าน EP.1 น้ำใจแลกชีวิต! เจาะลึก 4 รพ. เงินตูนวิ่ง เอาไปซื้อเครื่องมือแพทย์อะไร? 

ก้าวพันล้าน EP.2 กางแผน 3 รพ.ภาคเหนือ ใช้งบพี่ตูน 100 ล้าน ช่วยคนไข้แดนไกล 

ก้าวพันล้าน EP.3 พระมงกุฎฯตั้งงบ 2 พันล้าน คนเริ่มพี่ตูน..คนเลือกคือพี่ตูน 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้