วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เช็กที่นี่! ของขวัญปีใหม่ 2561 จากใจซานต้าตู่ เปิดกล่องดู คุณได้อะไร?

เช็กที่นี่! ของขวัญปีใหม่ 2561 จากใจซานต้าตู่ เปิดกล่องดู คุณได้อะไร?

  • Share:

ของขวัญปีใหม่ 2561 จากใจรัฐบาล ถึงประชาชนที่รักยิ่ง ไม่ว่าคุณจะถูกลืม หรือถูกรัก ปีไหนๆ คุณก็จะยังอยู่ในใจรัฐบาลเสมอ และปีนี้ คุณจะได้ของขวัญอะไรจากรัฐบาลซานต้าตู่ หากคุณอยากรู้ ต้องเช็กที่นี่!

- เฮ ‘บัตรคนจน’ กู้ซื้อบ้านได้ 2 ล้าน ของขวัญปีใหม่ 2561

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

โครงการแรกเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินให้กับประชาชน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้ของขวัญ 1,000 บาท สำหรับลูกค้ารายย่อย ที่ผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 48 เดือนไม่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จะได้มีวงเงินกู้ รวมวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยต้องเป็นผู้กู้ที่มีการชำระเงินงวดของเดือนธันวาคม 2560 ช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะมีผู้ได้รับของขวัญ 165,107 ราย

โครงการชำระดี มีคืนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะคืนดอกเบี้ยให้ลูกค้า 30% ของ จำนวนดอกเบี้ย ที่ชำระในช่วงระหว่าง 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 สำหรับลูกค้าที่มีเงินต้นคงเป็นหนี้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกิน 30,000 บาท คาดว่าจะมีผู้ได้รับของขวัญเป็นเกษตรกร 2.3 ล้านราย

โครงการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดย ธอส.ได้จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อยทั่วไปและบุคลากรภาครัฐรวม 3 โครงการมีอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนและมีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดถึง 40 ปี รวมทั้งมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งให้ยื่นขอคำกู้ได้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือเมื่อธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อเต็มโครงการแล้ว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า แบ่งออกเป็น ประชาชนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐและประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีวงเงิน โครงการรวม 30,000 ล้านบาท วงเงินสูงสุดต่อรายให้กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 2.75% ต่อปี กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท และ 3% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ขณะที่บุคลากรภาครัฐ มีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก เอ็มอาร์อาร์-3.75% ต่อปี หรือเทียบเท่า 3%ต่อปี

- กระทรวงการคลัง : มาตรการช่วยเหลือคนจน เฟส 2

รายละเอียดเบื้องต้นก่อนเคาะเป็นทางการ หลังกระทรวงการคลัง เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการช่วยเหลือคนจน ระยะที่ 2 โดยจะแจกเป็นของขวัญปีใหม่ 2561...

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุกระทรวงการคลังเตรียมแจกของขวัญปีใหม่ 2561 สำหรับประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี 5 ล้านคนนั้น สามารถสรุปเงื่อนไขเบื้องต้น ของประชาชนที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว ได้ดังนี้

1. มาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชน ที่ลงทะเบียนขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2
2. กระทรวงการคลัง เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 3 ม.ค.261 เพื่อนำมาจัดทำเป็นโครงการของขวัญปีใหม่ 2561
3. ผู้ได้รับสิทธิ คือ ประชาชนที่มีรายได้น้อยและได้ลงทะเบียนกับรัฐบาลเอาไว้ (ลงทะเบียนคนจน) ทั้งหมด 11.6 ล้านคน และผ่านการคัดกรองสิทธิ์แล้วเหลือ 10.4 ล้านคน


4. มีประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี รวม 5 ล้านคน ที่จะได้รับความช่วยเหลือก่อน
5. สิ่งที่จะได้รับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1.) การเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี 
และ (2.) การจัดสรรบ้านให้แก่คนจน
6. อยู่ภายใต้แผนงานโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การมีโอกาสในการทำงาน และโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่มีเงินสามารถเข้าเรียนได้
7. ระยะแรกจะทำให้คนกลุ่มนี้ประมาณ 30% มีรายได้พ้นเส้นความยากจน

ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลัง ยังเตรียมเสนอ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง โดยจะให้สิทธินำรายจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2561 มาหักลดหย่อนภาษี

- กระทรวงพลังงาน : ซื้อข้าวจากชาวนาแจกช่วงปีใหม่

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า โครงการ "ปีใหม่ ข้าวใหม่…อิ่มท้อง อิ่มใจ ช่วยชาวนา" เป็นโครงการที่กระทรวงพลังงาน โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อมอบข้าวใหม่ 1 ถุง ขนาดบรรจุ 500 กรัม เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.

ขณะที่ โครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการมอบความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนข้าวจากชาวนาไทยอีกด้วย โดยคาดว่าการแจกข้าว 1 ล้านกิโลกรัมหรือประมาณ 2 ล้านถุง จะช่วยเกษตรกรชาวนาไทยให้มีรายได้และมีช่องทางกระจายข้าวให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

อย่างไรก็ตาม ข้าวที่นำมาแจกในโครงการนี้เป็นข้าวที่ ปตท. จัดซื้อมาจากเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรโดยตรง และนอกจากการมอบข้าวใหม่เป็นของขวัญปีใหม่แล้ว ปตท. ยังเปิดพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้เกษตรกรชาวนาทั่วประเทศมาจำหน่ายข้าวสารส่งตรงถึงมือผู้บริโภคในช่วงปีใหม่นี้อีกด้วย

- กระทรวงศึกษาธิการ : จัด Hi-Speed Internet ให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ศธ.จัดทำโครงการ Hi-Speed Internet ให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ปี 2561 ให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาใช้ระบบเครือข่าย UniNet และ MOENet แต่จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่ใช่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและไม่มีความเสถียร

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะจัดกิจกรรม "อาชีวะอาสาเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน" ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ในการบูรณาการจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ

โดยให้บริการฟรี ในส่วนของการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริการตรวจเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคลัตช์ เติมความดันลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ และเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งบริการน้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ ตลอดจนแนะนำข้อมูลเส้นทางการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และบางจุดบริการมีนวดผ่อนคลาย

พร้อมกันนี้ในบางจุดบริการ สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบจะร่วมให้บริการนวดผ่อนคลาย รวมทั้งสมาคมเสริมสวย และสมาคมช่างตัดผม จะเข้าไปให้บริการให้กับประชาชนด้วย

- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ชมพิพิธภัณฑ์ฟรี-ยกระดับผู้ประกอบการ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงของขวัญปีใหม่ที่จัดเตรียมไว้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมายใหญ่ คือ 1. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชน เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ พาเด็ก เยาวชนและประชาชน สัมผัสกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกิจกรรม สถานที่และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ฟรี

และ 2. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ นำเอา วทน. ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมสากล 

- กระทรวงแรงงาน : จัดเต็มของขวัญ 9 ชิ้นให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน

กระทรวงแรงงานมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วไป จำนวน 9 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” ประกอบด้วย

1. ชื่นชอบ ช่างแรงงาน บริการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุงรถยนต์ จักรยานยนต์ 77 จุดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

2. ชื่นชม ช่างประชารัฐ บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนราคาถูก เต็มใจบริการด้วยคุณภาพมาตรฐานกระทรวงแรงงานทั่วประเทศกว่า 1,000 คน

3. ชื่นมื่น มีงานทำ จับคู่คนให้ตรงกับงาน จัดหางานให้ตรงใจรวมงานคนพิการ คนสูงวัย 70,000 อัตรา โดยมีตำแหน่งงานของผู้สูงวัย 2,500 อัตรา

4. ชื่นบาน บ้านประชารัฐ ให้ผู้ประกันตนกู้เงินซื้อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ 3% คงที่ 3 ปี รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท จาก 3 ธนาคาร คือ ธ.อ.ส. ออมสิน และกรุงไทย

5. ชื่นใจ ค่าเลี้ยงดูบุตร เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรแก่ผู้ประกันตนจากเดิม 400 เป็น 600 บาท ต่อคน/เดือน คราวละไม่เกิน 3 คน มีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ 1,200,000 คน

6. ชื่นจิต สิทธิผู้ประกันตน เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนแบบสมัครใจ (ม.40) 2.4 ล้านคนโดยเพิ่มเงินทดแทนขาดรายได้และเงินสงเคราะห์กรณีตาย เพิ่มทางเลิกใหม่ รับเงินทดแทนขาดรายได้ ทุพพลภาพ ค่าทำศพ สงเคราะห์บุตร และบำเหน็จชราภาพ

7. ชื่นสุข เรียกรับสิทธิ ทางเว็บไซต์ www.labour.go.th ให้บริการลูกจ้างยื่นคำร้องออนไลน์ และสายด่วน 1506

8. ชื่นชีวา ไร้โรคหน้าจอ มอบแอปพลิเคชันเพื่อรู้เท่าทันออฟฟิศ ซินโดรม ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานอย่างปลอดภัย และสร้างหน่วยงานต้นแบบ “ทำงานปลอดภัยไร้อาการ Office Syndrome” และ

9. ชื่นตา อาสาแรงงาน เครือข่ายบริการด้านแรงงานระดับชุมชน เพิ่มอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ กทม.50 เขต รวม 253 คน จากเดิมทุกจังหวัดกว่า 7,200 คน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : ซ่อมแซมบ้านคนจน แจกตังค์เด็กแรกเกิด

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้จัดเตรียม 9 ของขวัญปีใหม่ เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมพิเศษจากหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ประกอบด้วย (1.) ของขวัญเด็กแรกเกิด เป้าหมาย 5,005 คน 77 จังหวัด จังหวัดละ 65 คน มอบเช็คเงินสดชุด/ของใช้เด็กแรกเกิดมูลค่า 1,000 บาท (2.) แอปพลิเคชันครอบครัว) เปิดตัว Application มือถือ ด้วยการส่งเสริมการรู้สิทธิ รู้ช่องทางรู้กฎหมาย (3.) Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม อาสาสมัครร่วมลงเยี่ยมบ้านผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 252,788 ครอบครัว ทั่วประเทศ

(4.) ผู้สูงอายุอายุยืน...เยาว์ เยี่ยมบ้าน มอบของขวัญ แก่ผู้อายุเกิน 100 ปี ทุกจังหวัด (5.) ศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง เปิดศูนย์บริการที่อ้อมน้อย ลาดกระบัง สายไหม มีนบุรี (6.) 1300 โทรสุขทั่วไทย ยิ้มไกลทั่วโลก บริการสายด่วนช่วยเหลือสังคม 24 ชั่วโมง โทรเยี่ยมเยือน ลงเยี่ยมบ้าน (7.) การเคหะ ลด แลก แจก แถม (กคช.) ลดดอกเบี้ย บ้านแลกบ้าน แจกแบบบ้านผู้สูงอายุฟรี แถมพิเศษเฉพาะลูกค้า

(8.) มอบบ้านพอเพียงชนบท 2,561 หลัง ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ จำนวน 2,561 หลัง และ (9.) ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขยายเวลาลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ลูกค้าสถานธนานุเคราะห์ 3 ม.ค.- 31 ม.ค. 2561

- กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย เตรียมของขวัญปีใหม่มอบให้กับประชาชน เช่น ตลาดประชารัฐ ลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการถนนสวยแห่งความสุข ซึ่งเป็นการเอาสายไฟลงดินของการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

- กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นของขวัญปีใหม่ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน จำนวน 53 ราย ภายใต้ชื่อ "รวมใจ..เพิ่มสุข..ช้อปสนุก..ลดรับปีใหม่" การจัดงานลดราคาจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ จะเป็นการลดราคาจำหน่ายสินค้าทุกชั้น ทุกแผนก ลดสูงสุดถึงร้อยละ 80

โดยสินค้าที่เข้าร่วมการจัดงานเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา มากกว่า 10,000 รายการ คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะมียอดขายสินค้าไม่ต่ำกว่า 35,000 ล้านบาท สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้เฉลี่ยร้อยละ 30 หรือคิดเป็นเงินประมาณ 10,500 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนและภาคธุรกิจไทย เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่ 2561 ด้วยการขยายเวลาการจดทะเบียนนิติบุคลและบริการข้อมูลธุรกิจจนถึงปลายปี เนื่องจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะปี 2560 นี้ มีภาคธุรกิจเดินทางเข้ามาขอรับบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทและบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมฯ จึงได้ขยายเวลาการจดทะเบียนนิติบุคคล ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 - วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 (เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ ชั้น 3 และ ชั้น 4.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้