วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.เห็นชอบ 'กรทิพย์ ดาโรจน์' นั่งเก้าอี้ เลขาฯ ป.ป.ท.

ที่ประชุม สนช.มีมติเห็นชอบให้ "พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์" เป็นเลขาฯ ป.ป.ท.

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธานได้นำเสนอ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงคะแนนลับโดยเห็นชอบให้ พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เป็นเลขาธิการ ป.ป.ท.

ที่ประชุม สนช.มีมติเห็นชอบให้ "พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์" เป็นเลขาฯ ป.ป.ท. 25 ธ.ค. 2560 16:38 25 ธ.ค. 2560 16:55 ไทยรัฐ