วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิบัวหลวงสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สร้างโอกาสคนรุ่นใหม่ได้ขึ้นชั้นเป็นศิลปินมืออาชีพ

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช และคณะกรรมการตัดสินรางวัลดาวเด่นบัวหลวง ร่วมยินดีกับ ผู้ชนะการประกวด.

ปิดฉากลงอย่างสวยงามสำหรับการประกวดผลงานศิลปะของนักศึกษาศิลปะ 70 คน จาก 32 สถาบันทั่วประเทศในงาน “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ครั้งที่ 10 ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย คุณหญิง ชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวงและประธานจัดงานฯมาตลอด 10 ปี กล่าวถึงความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาของหอศิลป์สมเด็จฯ และที่มาของการจัดประกวดดาวเด่นบัวหลวงฯ ที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นประตูด่านสำคัญเปิดทางให้นักศึกษาที่มีฝีไม้ลายมือโดดเด่น และแนวคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสก้าวข้ามจากความเป็นมือสมัครเล่นไปสู่ความเป็นศิลปินมืออาชีพ ว่าการประกวดนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นหาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไม่ได้มีกระแสพระราชดำริที่จะให้มีการสนับสนุนวงการศิลปะ ศิลปินไทยและศิลปินเกิดใหม่

เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักถึงความสำคัญของงานศิลปกรรม อันเป็นสมบัติล้ำค่าที่ควรรักษาและสืบสานไว้ให้เป็นมรดกของชาติ จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงฟื้นฟูงานศิลปะประเภทต่างๆ รวมทั้งงานจิตรกรรม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินจำนวน 7 ล้านบาท ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา 7 ท่าน รวมทั้งธนาคารกรุงเทพ เป็นทุนประเดิมในการสร้างหอศิลป์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ทั้งผลงานของศิลปินไทยที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และผลงานจิตรกรรมดีเด่นของศิลปินไทยรุ่นใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจิตรศิลป์ รวมทั้งใช้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านศิลปะแก่ผู้สนใจให้กว้างขวางต่อไป

สำหรับการจัดงานดาวเด่นบัวหลวงฯก็เช่นกัน สืบเนื่องจากพระองค์ท่านมีพระราชดำริให้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะเป็นศิลปิน ให้สามารถขึ้นชั้นเป็นศิลปินได้จริง มูลนิธิฯจึงได้คิดจัดการประ-กวดนี้ขึ้น โดยมีโจทย์ว่า เราต้องการสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจงานศิลปะแบบมืออา-ชีพจริงๆ จึงวางแผนจัดงานให้นักศึกษาศิลปะทั่วประเทศได้มาอยู่รวมกัน เพื่อเข้าอบรม แลกเปลี่ยนความคิด กลวิธี กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ สร้างมิตรภาพ ที่สำคัญคือ เยาวชนเหล่านี้ได้รับการเพิ่มเติมความรู้ทั้งด้านศิลปะและการใช้ชีวิตประจำวันจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่อาจหาได้ในห้องเรียน โครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” จึงนับเป็นเวทีสูงสุดเวทีหนึ่งของเยาวชน ที่เปิดโอกาสและเปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษาศิลปะทุกคน.

ปิดฉากลงอย่างสวยงามสำหรับการประกวดผลงานศิลปะของนักศึกษาศิลปะ 70 คน จาก 32 สถาบันทั่วประเทศในงาน “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ครั้งที่ 10 ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 25 ธ.ค. 2560 15:56 25 ธ.ค. 2560 16:03 ไทยรัฐ