วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ผ่าน ก.ม. ป.ป.ช.หลังถกเดือด ไม่รีเซตชุดเก่า-ตีตกดักฟังข้อมูล

มติ สนช.ฉลุย 197 ต่อ 1 โหวตผ่านกฎหมาย ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช.อยู่ต่อตจนครบวาระ-ดักฟังข้อมูลตกไป จับตาถกต่อ กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อลงมติเห็นชอบหรือไม่ชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ... โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่มีการแก้ไขนั้น อาทิ การตัดมาตรา 37/1, 37/2 และ 37/3 ออกไป ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการให้ ป.ป.ช.สามารถขออนุญาตจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดได้ แต่สมาชิก สนช.หลายคนได้อภิปรายคัดค้าน จน พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานกรรมาธิการฯ ต้องขอถอนมาตราดังกล่าวออกไปต่อที่ประชุม สนช. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรา 178 ที่บัญญัติว่า ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่ พ.ร.ป.ฉบับนี้มีผลใช้บังคับยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไป จนกว่าจะครบวาระตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 หรือพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 19 เว้นแต่กรณีตามมาตรา 19 (3) ในส่วนที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา 9 และลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 (1) และ 18 มิให้นำมาใช้บังคับ อันเป็นการกำหนดให้ประธาน ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบันยังสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามกฎหมาย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ที่ประชุม สนช.มีมติเสียงข้างมาก 157 ต่อ 26 เสียง เห็นชอบในมาตรา 178 โดยมีสมาชิก สนช.งดออกเสียงถึง 29 คน อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยคะแนน 198 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง และงดออกเสียง 7 เสียง หลังจากที่ใช้เวลาพิจารณายาวนานถึง 3 วัน และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น สนช.จะต้องส่งร่าง พ.ร.ป.ฉบับดังกล่าวไปให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง คือ ป.ป.ช. และ กรธ.เพื่อพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267

จากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการฯ ภายใน 60 วัน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 170 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง และไม่ลงคะแนน 2 เสียง ทั้งนี้ กำหนดนัดประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งแรกในวันที่ 26 ธ.ค. เวลา 11.00 น.

มติ สนช.ฉลุย 197 ต่อ 1 โหวตผ่านกฎหมาย ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช.อยู่ต่อตจนครบวาระ-ดักฟังข้อมูลตกไป จับตาถกต่อ กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย 25 ธ.ค. 2560 15:27 25 ธ.ค. 2560 15:43 ไทยรัฐ