วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ อวยพรปีใหม่ สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตหมดสิ้นไป ขออย่าถามทะเบียนรถออกหวย

นายกฯ เป็นสักขีพยานมอบหนังสือที่ดินทำกินชุมชนเขตป่าสงวน เผย กำลังจะมีมาตรการลดความยากจนระยะที่ 2 อวยพรปีใหม่ ให้สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตหมดสิ้นไป มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สร้างอนาคต ให้ประสบความสำเร็จ ขออย่าถามทะเบียนรถ หวยจะออกหรือไม่ เพราะตนก็ไม่รู้

วันที่ 25 ธ.ค. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือที่ดินทำกินชุมชนในเขตป่าสงวนให้กับ 21 พื้นที่ 14 จังหวัดภาคเหนือ ก่อนจะพบปะพูดคุยกับประชาชน โดยชี้แจงถึงการทำงาน และแก้ปัญหาทุกด้านของรัฐบาลตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ตลอดจนการบริหารจัดการนำ้ท่วม และน้ำแล้ง ซึ่งหลายๆ เรื่องเริ่มดีขึ้น บางเรื่องต้องใช้เวลา และความร่วมมือของทุกฝ่าย

ส่วนเรื่องการเมืองและประชาธิปไตย ก็ให้ดำเนินไป ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดกรอบไว้ชัดเจน เพราะประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ คือ ต้องมีธรรมาภิบาล ทั่วถึงและเป็นธรรม และไม่กลับไปสู่ความขัดแย้งหรือบานปลายแบบเดิมอีก

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลกำลังจะมีมาตรการลดความยากจนระยะที่ 2 ในทุกจังหวัด ขอให้ทุกคนรักษาสิทธิ และให้ข้อมูลตามความจริง ใครจนจริงหรือไม่จริงก็ต้องแจ้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อช่วยลดงบประมาณ ขณะเดียวกัน ในอนาคตขอให้รัฐบาลที่จะเข้ามาทำแบบเดียวกับที่ตนเองทำ หรือจะทำให้ดีกว่านี้ก็ไม่ว่ากัน ใครจะเข้ามารับหน้าที่ต่อ ก็ขึ้นกับการตัดสินใจของประชาชน ไม่สามารถบังคับได้ ที่

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ถามว่า ใครร่วมมือกับรัฐบาลให้ยกมือขึ้น และขอให้ผู้ที่ยกมือทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่ร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น โดยใช้แนวทางประชารัฐ โดยไม่ให้ใครมาบิดเบือน และในโอกาสนี้ขออวยพรปีใหม่ให้สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตหมดสิ้นไป มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สร้างอนาคตให้ประสบความสำเร็จ และขออย่ามาถามว่าทะเบียนรถนายกฯ หวยจะออกงวดนี้หรือไม่ เพราะตนไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากผิดกฎหมาย และไม่รู้เลขด้วย จึงอยากให้ไปมุ่งทำสิ่งที่จะประสบความสำเร็จในทางอื่นดีกว่า

นายกฯ เป็นสักขีพยานมอบหนังสือที่ดินทำกินชุมชนเขตป่าสงวน เผย กำลังจะมีมาตรการลดความยากจนระยะที่ 2 อวยพรปีใหม่ ให้สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตหมดสิ้นไป มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สร้างอนาคต ให้ประสบความสำเร็จ ขออย่าถามทะเบียนรถ หวยจะออก.. 25 ธ.ค. 2560 15:02 25 ธ.ค. 2560 15:43 ไทยรัฐ