วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สะท้อนความขลัง

การถ่ายภาพด้วยเทคนิคซิลลูเอท (Silhouette) ทำให้เป็นภาพย้อนแสงในขณะเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นหรือลาลับขอบฟ้า พร้อมกับแสงเรืองรองที่ตกกระทบผ่านโดมของอดีตโรงงานบุหรี่ที่ตั้งอยู่หน้าสุด โดยมีโบสถ์นิกายโรมันคาทอลิกคือ The Lutheran Church of Our Lady เป็นศิลปะแบบบาโรก เรียงรายอยู่ด้านหลัง ซึ่งโบสถ์นี้เปรียบเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเดรสเดน เมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอลเบ ของรัฐแซกโซนี ประเทศเยอรมนี.