วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คสช.กับผลงานน้ำ

คสช.กับผลงานน้ำ

โดย สะ-เล-เต
26 ธ.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

3 ปีกว่าที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ...การบริหารจัดการ “น้ำ” นับเป็นเรื่องที่ถูกหยิบขึ้นพูดมากในอันดับต้นๆ เริ่มจากทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีมากด้วยกัน 6 ยุทธศาสตร์

1) การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค, 2) การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต, 3) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย, 4) การจัดการคุณภาพน้ำ, 5) การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ และ 6) การบริหารจัดการ

กรมชลประทานหน่วยงานหลักรับผิดชอบเรื่องน้ำของประเทศ ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 ส่วนที่เหลือแม้จะไม่ได้เป็นหน่วยงานหลัก แต่ก็ต้องร่วมดำเนินการในทุกยุทธศาสตร์

“ที่ผ่านมากรมชลประทานได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตรน้ำ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ นับแต่ปี 2557 ที่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศสามารถพัฒนาแหล่งน้ำตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มการเก็บกักน้ำได้ถึง 1,483.18 ล้านคิว เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ถึง 2.39 ล้านไร่”

สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 3 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงตั้งแต่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศ ประสบปัญหาภัยแล้งเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่สามารถบริหารจัดการให้ผ่านพ้นมาได้ ปีนี้มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมทั่วทุกภาค เนื่องจากอิทธิพลของพายุหลายลูก...แต่อย่างไรก็ตาม การวางแผนป้องกันและแก้ไขไว้ล่วงหน้า สามารถบรรเทาความรุนแรงลงได้อย่างน่าพอใจ

โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ปรับปฏิทินการปลูกข้าวใหม่ กำหนดให้พื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ สามารถตัดยอดน้ำได้ถึง 1,900 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ ยังใช้คลองต่างๆเก็บกักน้ำไว้ได้อีก 200 ล้าน ลบ.ม.
ลดพื้นที่น้ำท่วมได้กว่า 5 ล้านไร่ ทำให้พื้นที่เศรษฐกิจทุกแห่งรอดพ้นภัยจากน้ำท่วมได้

ล่าสุดมีคำสั่งหัวหน้า คสช.ให้จัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ขึ้นมาตามยุทธศาสตร์ที่ 6

หลักฐานแค่นี้...พอจะลบคำครหาไร้ผลงานได้หรือไม่.

สะ–เล–เต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้