วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้ายทูตชุดเล็ก

ย้ายทูตชุดเล็ก

โดย ซี.12
26 ธ.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

อังคารที่แล้ว 19 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในตำแหน่งเอกอัครราชทูต จำนวนหนึ่ง

ขอทำบันทึกไว้ให้รับทราบอย่างเป็นทางการ โดยชุดแรกมี 4 ราย คือ

1.นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา แคนาดา 2.นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส 3.นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 4.นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ชุดที่สองมี 3 ราย ดังนี้ 1.นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 2.นายฐานิศร์ ณ สงขลา กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน 3.นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ใน ครม.คราวเดียวกันมีการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตลอดจนผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกจำนวนหนึ่ง โดยบางส่วนมีที่มาจากข้าราชการบำนาญ อย่างเช่น

นายถาวร พรหมมีชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) นางดวงพร รอดพยาธิ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวรวุฒิ โปษกานนท์ อดีตที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสุวรรณี คำมั่น อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พลตรี วีรนันท์ ทองสุก ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางหิรัญญา สุจินัย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์

สำหรับการประชุม ครม.วันนี้ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจก็จะนำมาแจ้งอีกครั้งหนึ่ง.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้