วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin

บางครั้ง discount เป็นคำกริยาที่สื่อถึงว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะไม่จริงหรือไม่สำคัญ การเลือกตั้งประธานาธิบดีของเบนินมีการทำโพลกันยกใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนดูโพลแล้วก็บอกว่า ไม่น่าจะถูกต้อง Many experts discounted the accuracy of the polls. หลายคนในบริษัทไม่ชอบการขยายงานไปในหมู่เกาะโซโลเวตสกีเยออสโตรวา (Solovetskiye Ostrova) แต่ท่านประธานไม่ได้ลดความสำคัญของความเป็นไปได้ที่จะไปลงหลักปักฐานที่หมู่เกาะนี้ Our president had not discounted the possibility of the new settlement.

ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับจอห์น คนแนะนำพูดว่า He’s a discounter. ผู้อ่านท่านครับ a discounter เป็นร้านค้าก็ได้นะครับ แต่เป็นร้านที่ขายของราคาถูก เป็นคนก็ได้ หมายถึง คนที่ขายของราคาถูก

เรายังเจอคำว่า discount store, discount shop หรือ discount warehouse พวกนี้เป็นสถานที่ที่เราซื้อของได้ในราคาถูกทั้งนั้น แต่ถ้าเป็น discount rate คำนี้ใช้เป็นเอกพจน์นะครับ มีความหมาย = the interest rate ดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของประเทศใดประเทศหนึ่งคิดกับธนาคารพาณิชย์อื่น

ที่น่าสนใจก็คือศัพท์ในหมวดนี้ เช่น cash discount หมายถึง ส่วนลดเงินสด discount note หมายถึง ตั๋วเงินขายลด discount received หมายถึง ส่วนลดรับ และ discountenance หมายถึง ไม่ยอมเชื่อถือ ทำให้หมดกำลังใจ ทำให้อึกอัก.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้