วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนาคตเอสเอ็มอีปี 2561

มาตรการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ในปีหน้านี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปวางแผนกลยุทธ์ที่เรียกว่า DIP :Transform for SMEs 4.0 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในยุค 4.0 ภายใต้แนวคิด 4 TOOL กับอีก1 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ IT ที่จะให้บริการในรูปแบบของระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่ทันสมัยในระบบดิจิทัล Automation การพัฒนาระบบการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิต Robot ลดการใช้แรงงานในกระบวนการผลิตและสุดท้าย Innovation สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มไปพร้อมกับการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือ Cluster ไม่ใช่ทำแบบตัวใครตัวมันอีกต่อไป

แผนยุทธศาสตร์ที่ว่า นอกจากจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับ เอสเอ็มอี ที่สามารถจะเจริญเติบโตด้วยการรวมพลังในการสร้างสรรค์การผลิตแล้ว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เตรียมวงเงินสนับสนุนภายใต้ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 14,000 ล้านบาท

สำหรับเงื่อนไขในการส่งเสริมนั้นจะแยกเป็นขนาดของเอสเอ็มอี เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ในกรณีที่เป็น รายเล็กรายจิ๋ว ที่มีการขึ้นทะเบียนทางการค้าแล้วจะได้รับการปล่อยกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 สำหรับ เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพแล้ว ต้องการนำเงินไปปรับปรุงกิจการพัฒนาธุรกิจก็จะได้รับการส่งเสริมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 เช่นกัน และเพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจะได้รับ คูปองเสริมแกร่งธุรกิจ วงเงิน 30,000 บาทต่อราย

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีและโอทอป กว่า 50,000 รายที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาล คาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะมีการขยายศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมให้ครบ 23 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาของธุรกิจมาใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย การออกแบบผลิตภัณฑ์การบริการปรึกษาเชิงลึก ผ่านศูนย์รวบรวมผู้เชี่ยวชาญบูรณาการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี 248 แห่งให้บริการผ่านระบบดิจิทัลเป็นมาตรฐานเดียวกัน

รัฐบาลและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ตั้งเป้าให้ครบ 67 หมู่บ้านในระยะเวลา 5 ปี คาดว่าจะช่วยผลักดันให้เกิดมูลค่าอุตสาหกรรมชุมชนหรือโอทอป ในปี 2565 ได้กว่า 1 แสนล้านบาท

จากเป้าหมายที่วางไว้ปีนี้คาดว่า จะสร้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้กว่า 12,000 ราย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอีกกว่า 3,000 กิจการคิดเป็นมูลค่าถึง 8,000 ล้านบาท ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจของประเทศด้วยการกระจายการพัฒนาธุรกิจมากกว่าการผูกขาด ฐานรากจะต้องมั่นคง เศรษฐกิจจึงจะมั่งคั่ง.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

มาตรการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ในปีหน้านี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปวางแผนกลยุทธ์ 25 ธ.ค. 2560 10:51 25 ธ.ค. 2560 10:51 ไทยรัฐ