วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บิ๊กฉัตร' ห่วง 'เยาวชน-ผู้สูงอายุ' ตกเป็นเหยื่อสื่อออนไลน์

'บิ๊กฉัตร' ห่วง 'เยาวชน-ผู้สูงอายุ' ตกเป็นเหยื่อสื่อออนไลน์

  • Share:

"บิ๊กฉัตร" มอบนโยบาย สสส.ห่วงใย "เยาวชน-ผู้สูงอายุ" ตกเป็นเหยื่อสื่อออนไลน์-ก่อภัยสุขภาพ เข้าสู่ภาวะติดอินเทอร์เน็ต ส่งผลโรคออฟฟิศซินโดรม-ส่งต่อภาพไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายในการประชุมมอบนโยบาย ซึ่งเป็นนัดแรกภายหลังรับตำแหน่ง ว่า ตลอดเวลาที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี ให้ดูแลงานในด้านต่างๆ ตนทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ละครั้งภารกิจหนักขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะครั้งนี้ได้รับมอบหมายการดูแลงานสำคัญหลายหน่วยงาน แม้ต้องทำงานหนักกว่าเดิม แต่ตนก็พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งเชื่อว่า สสส.มีเป้าหมายเดียวกันในการทำเพื่อประโยชน์ของชาติ

และจากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA ประจำปี 2560 ที่ประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นที่น่ายินดีว่า สสส.มีผลประเมินอยู่ในระดับสูงมาก ได้คะแนนร้อยละ 91.61 และมีผลประเมินอยู่ในระดับสูงมากอย่างต่อเนื่อง จากปี 2558 ได้คะแนนร้อยละ 79.16 และร้อยละ 81.41 ในปี 2559 โดยดัชนีชี้วัดแต่ละด้าน

ได้แก่ 1.ความโปร่งใส 2.พร้อมรับผิด 3.ปลอดจากทุจริต 4.วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5.คุณธรรมการทำงาน มีสัดส่วนที่สูงขึ้นทุกด้าน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 422 หน่วยงาน สสส.มีผลประเมินอยู่อันดับที่ 26 และเป็นอันดับ 3 ของหน่วยงานในกลุ่มเดียวกัน ขอชื่นชมและเชื่อว่า สสส.จะรักษาระดับการดำเนินงานตามเป้าหมายและพันธกิจขององค์กรต่อไป

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาและเห็นชอบแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งเน้นยุทธศาสตร์ปี 2561 ในการสร้าง "พลเมืองตื่นรู้" ใน 3 ประเด็น คือ รู้เท่าทันสื่อยุค 4.0 (Media Literacy) ฉลาดรู้สุขภาพ (Health Literacy) สุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคสื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต ประชาชนทุกคนคือผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อ สมาร์ทโฟนคือศูนย์กลางของสื่อยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเด็กไทยอายุ 6-14 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตในอัตราสูงขึ้นต่อเนื่องถึงร้อยละ 61.4 ในปี 2559 สูงขึ้นจากร้อยละ 58 ในปี 2558 เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงสื่อไม่ดีมากกว่าสื่อดี เนื่องจากการสำรวจพบว่าในช่วงเวลาสำหรับเด็ก มีการเผยแพร่สื่อที่ปรากฏเนื้อหาความรุนแรงถึงร้อยละ 57 มีเนื้อหาและการใช้ภาษาส่อทางเพศและหยาบคายถึงร้อยละ 53 และร้อยละ 9 ตอกย้ำอคติ/การเลือกปฏิบัติ เช่น ขาวกว่าก็ชนะได้ อีกด้วย

"ประเด็นเรื่องสื่อมีความสำคัญและเป็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งว่า ปัจจุบันสื่อส่งผลกระทบต่อประชาชนแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กเยาวชน จากผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2560 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากสื่อออนไลน์ทั้งด้านการเรียน สุขภาพ บางคนเข้าสู่ภาวะติดอินเทอร์เน็ต และร้อยละ 29 เคยถูกคุกคามทางเพศผ่านโซเชียลมีเดีย ขณะที่วัยทำงานใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 7 ชั่วโมง เข้าสู่ภาวะเนือยนิ่ง ส่งผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะโรคออฟฟิศซินโดรม สร้างสังคมก้มหน้า และความสัมพันธ์แบบเสมือน และผู้สูงอายุ 75% ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย โดยไม่รู้เท่าทัน มีสัดส่วนการส่งต่อภาพไม่เหมาะสมโดยไม่ตรวจสอบสูงถึงร้อยละ 30" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว 

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ในปี 2561 สสส.จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย เน้นขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบาย สร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นฐานสู่นักสื่อสารสุขภาวะในกลุ่มวัยต่างๆ สร้างพลเมืองตื่นรู้ที่สามารถใช้สื่อเป็นเครื่อมือนำไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสามารถสร้างความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้นยินดีที่ สสส.เห็นความสำคัญและมียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้เพื่อพลิกมุมมองสังคม โดยเฉพาะเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้