วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังกล่อมเศรษฐีสละเบี้ยคนชรา

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อช่วยกันรณรงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ร่ำรวยที่มีอายุเกิน 60 ปี และรับเบี้ยชราภาพจากรัฐบาล เดือนละ 600 บาท ยอมสละสิทธิ์ดังกล่าว เพื่อนำเงินมาสมทบรวมกับกองทุนช่วยเหลือคนชรา ตามนโยบายของรัฐบาล

“ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละ 600 บาท แต่ในกรณีผู้สูงอายุที่มีฐานะดีหรือร่ำรวยก็สามารถสละสิทธิ์ได้ โดยผู้สูงอายุที่สละสิทธิ์จะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ”

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า โครงการสละสิทธิ์เบี้ยผู้สูงอายุเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้มีผู้สูงอายุสละสิทธิ์เพียง 100 กว่าคนเท่านั้น จากเป้าหมาย 500,000 คน เป็นเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังจะยื่นมือเข้าไปช่วยกระทรวง พม. โดยจะให้ธนาคารพาณิชย์เอกชนและธนาคารเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ช่วยรับแจ้งการสละสิทธิ์ของผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดหวังว่า เงินกองทุนช่วยเหลือคนชราจะมีเงินไหลเข้ามาสมทบกองทุนฯ 2 ทาง ประกอบด้วย 1.รายได้จากการภาษีบาปของกรมสรรพสามิต เช่น เหล้า เบียร์ บุหรี่ ในอัตรา 2% ของรายได้จากภาษีดังกล่าว แต่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี และ 2.เงินจากการรับบริจาคผู้สูงอายุที่สละสิทธิ์อีกประมาณ 4,000 ล้านบาท และเงินบริจาคจากแหล่งอื่น รวมเป็นเงิน 8,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งประเมินว่า จำนวนเงินดังกล่าวจะเพิ่มให้แก่ผู้สูงอายุยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ซึ่งมีจำนวนประมาณ 5 ล้านคน ได้คนละประมาณ 100 บาทต่อเดือน และหากมีประชาชนบริจาคเงินมากขึ้น จำนวนเงินที่เพิ่มให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อช่วยกันรณรงค์ 25 ธ.ค. 2560 07:11 25 ธ.ค. 2560 07:55 ไทยรัฐ