วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐ-เอกชนลั่น “ไม่รับของขวัญ”

ประสานใจรณรงค์ทั้งโลกออฟไลน์-ออนไลน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้หลายๆหน่วยงานราชการและเอกชนได้ร่วมใจกันรณรงค์นโยบายเรื่องการไม่รับของขวัญปีใหม่ เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแสดงออกให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำงาน โดยเห็นว่าที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ได้มีบางส่วนอาศัยเทศกาลนี้ในการเป็นช่องทางของการให้สินบนหรือคอร์รัปชันด้วยการให้ ของขวัญ ดังนั้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการสร้างกระแสสังคมเพื่อร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชัน ทำให้เกิดมีการรณรงค์การไม่รับของขวัญปีใหม่รวมทั้งของกำนัลในช่วงนี้

โดยการขานรับการรณรงค์นโยบายเรื่องการไม่รับของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้ นอกจากจะมีการประกาศเป็นการภายในหน่วยงานนั้น ยังมีการจัดทำเป็นรูปอินโฟกราฟฟิกเผยแพร่กันในสื่อโซเชียลในหลากหลายช่องทางอีกด้วย เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแสดงออกให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำงานเป็นอิสระจากข้อครหาหวังผลใต้โต๊ะ หรือผลประโยชน์ต่างตอบแทน

อาทิ กระทรวงพลังงานได้ดำเนินนโยบายเรื่อง “Open Office, No Gift Policy เปิดเผย โปร่งใส มีน้ำใจไม่รับ ของกำนัล”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรกระทรวงพลังงานปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ขณะที่กลุ่ม ปตท.ประกาศนโยบาย “NoGift Policy” โดยกลุ่มปตท. ของดรับ-ให้ของขวัญในทุกเทศกาล ด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระบุร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานจึงขอความร่วมมือ “งด” มอบของขวัญหรือของกำนัล ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประกาศนโยบายนี้เช่นกัน ตามนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกนโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิดในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ ธนาคารกรุงไทยย้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ของธนาคารด้วยการปฏิบัติตามนโยบาย “ไม่รับของขวัญทุกชนิด”

ในส่วนของภาคเอกชนก็มีความคึกคักในการขานรับการรณรงค์นโยบายเรื่องการไม่รับของขวัญปีใหม่ อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” กลุ่มบริษัทบมจ.บีอีซี เวิลด์ (ช่อง 3) ชูนโยบาย “เปลี่ยนของขวัญเป็นการทำบุญร่วมกัน” เป็นต้น.

ขณะนี้หลายๆหน่วยงานราชการและเอกชนได้ร่วมใจกันรณรงค์นโยบายเรื่องการไม่รับของขวัญปีใหม่ เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแสดงออกให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำงาน 25 ธ.ค. 2560 07:08 25 ธ.ค. 2560 07:52 ไทยรัฐ