วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุน 9 มทร.อัพความรู้

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่ มทร.ธัญบุรี ได้จัดส่งอาจารย์ไปอบรมโครงการไทยไมสเตอร์ (Thai Meister) ที่ประเทศเยอรมนี เพื่อเรียนรู้สาขาแมคคาทรอนิกส์ และนำกลับมาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ประกอบกับ มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์อบรมไทยไมสเตอร์ขึ้นจึงมีแนวคิดจะส่งอาจารย์ของ 9 ราชมงคลไปฝึกอบรมกับสถาบันเยอรมันไมสเตอร์ ในปี 2561 ใน 3 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคต หลักสูตรละ 20 คน ได้แก่ สาขายานยนต์สมัยใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคหกรรมด้านเบเกอรี่ โดยอบรมที่ประเทศไทย 12 สัปดาห์และที่เยอรมนี 10 สัปดาห์ จากนั้นต้องสอบขอ license ด้วย.