วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุน 9 มทร.อัพความรู้

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่ มทร.ธัญบุรี ได้จัดส่งอาจารย์ไปอบรมโครงการไทยไมสเตอร์ (Thai Meister) ที่ประเทศเยอรมนี เพื่อเรียนรู้สาขาแมคคาทรอนิกส์ และนำกลับมาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ประกอบกับ มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์อบรมไทยไมสเตอร์ขึ้นจึงมีแนวคิดจะส่งอาจารย์ของ 9 ราชมงคลไปฝึกอบรมกับสถาบันเยอรมันไมสเตอร์ ในปี 2561 ใน 3 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคต หลักสูตรละ 20 คน ได้แก่ สาขายานยนต์สมัยใหม่ ยานยนต์ไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคหกรรมด้านเบเกอรี่ โดยอบรมที่ประเทศไทย 12 สัปดาห์และที่เยอรมนี 10 สัปดาห์ จากนั้นต้องสอบขอ license ด้วย.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่ มทร.ธัญบุรี ได้จัดส่งอาจารย์ไปอบรมโครงการไทยไมสเตอร์ (Thai Meister) ที่ประเทศเยอรมนี 24 ธ.ค. 2560 23:57 25 ธ.ค. 2560 02:38 ไทยรัฐ