วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อพวช.ตั้งย่านนวัตกรรมฯ-ลุ้นรถไฟฟ้า

ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วท.ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้กับ อพวช.พร้อมกับมีแนวความคิดให้ อพวช.ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง “ย่านนวัตกรรมและแรงบันดาลใจ (Innovation Valley)” โดยเชื่อมโยง อพวช.กับแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการสำคัญๆ ต่อยอดจากคลัสเตอร์กลุ่มจังหวัดที่เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ศิลปะ วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สำคัญๆของประเทศโดยรอบ ได้แก่ นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี และอ่างทอง โดยให้ อพวช.ทำงานกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดตั้งย่านนวัตกรรมโดยตรง เพื่อผลักดันให้เป็น Big Bang Project หรือเป็นโครงการที่สร้างความตื่นตัวให้กับสังคม ซึ่งหากย่านนวัตกรรมฯเกิดขึ้นได้ จะผลักดันให้มีระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเที่ยวชม อพวช.และแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง ทั้งหออัครศิลปิน หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาและยังจะมีองค์การสวนสัตว์เกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้ ซึ่งระบบขนส่งสาธารณะถือเป็นสิ่งจำเป็นและต้องเกิดขึ้นให้ได้

ผอ.อพวช.กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีผู้เดินทางมาเข้าชม อพวช.ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนต่อปี หรือเฉลี่ยเดือนละ 1 แสนคน คนที่มาส่วนใหญ่จะเป็นหมู่คณะหรือมีรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งที่ผ่านมา อพวช.พยายามแก้ปัญหาด้วยการจัดรถ Shuttle Bus รับส่งผู้เข้าชมตามจุดต่างๆ เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นต้น แต่ก็ยังไม่สามารถอำนวยความสะดวกอย่างครอบคลุมได้ ดังนั้น อยากจะมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกกว่าปัจจุบัน.

ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วท.ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้กับ อพวช. 24 ธ.ค. 2560 23:55 25 ธ.ค. 2560 02:42 ไทยรัฐ