วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช. แจง คลายล็อกการเมือง แย้ม1เม.ย.ปลดล็อกใหญ่ ขอนักการเมืองยอมรับ

คสช.ยันมีเจตนาดีปลดล็อกพรรคการเมืองทำกิจกรรม ให้ประชาชนมีส่วนร่วม วอนนักการเมืองยอมรับเงื่อนไข แย้มเริ่มปฃลดล็อกใหญ่ 1 เม.ย. 2561

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.60 พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.มทบ.11 และทีมโฆษก คสช. กล่าวว่า ตามที่ คสช.ได้มีคำสั่งที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำหรับสาระสำคัญของคำสั่งดังกล่าว ระบุถึงการผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมให้พรรคการเมือง ทั้งพรรคเดิมและพรรคที่จะจัดตั้งใหม่ แบ่งเป็น 4 ห้วงระยะเวลา กล่าวคือ

1.ตั้งแต่ออกคำสั่งฉบับนี้ จนถึง 1 มี.ค.2561
2.ตั้งแต่ 1 มี.ค.2561 จนถึง 1 เม.ย.2561
3.ตั้งแต่ 1 เม.ย.2561 จะเป็นการปลดล็อกใหญ่
4.การปลดล็อก ด้วยการยกเลิกคำสั่งและประกาศ คสช.ฉบับที่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งโดยเสรี

อย่างไรก็ตามกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ ในแต่ละห้วงเวลา เช่น การจัดทำทะเบียน การตรวจสอบสมาชิกใหม่ การแสดงตน รวมถึงการบริจาคเงิน อาจมีบุคคลหลายกลุ่ม หลายฝ่ายได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ คสช.มีเจตนาเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างแท้จริง ทั้งในการแสดงตัวตน แสดงการบริจาคเงินให้ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนส่วนหนึ่งก็ไม่ได้บริจาคเงิน ไม่ได้แสดงตนด้วยตัวเองในเมื่อนักการเมืองต้องการจะช่วยปฏิรูปประชาธิปไตยทำให้เกิดความโปร่งใสจริง ก็น่าจะยอมรับได้ หากอ้างว่าทำให้เกิดความยุ่งยาก อาจจะทำให้สังคมผิดหวัง

พล.ต.ปิยพงศ์ กล่าวว่า ก่อนที่จะมีคำสั่งนี้ คสช.ได้รับคำร้องการให้ความเห็น การเสนอแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้ การพิจารณาข้อกฏหมาย และผลกระทบต่างๆรวมทั้งการประเมินสถานการณ์ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมทั้งนโยบายต่างๆ อย่างรอบด้าน ควบคู่ไปกับโรดแม็ปที่นำไปสู่การเลือกตั้ง จึงจำเป็นต้องกำหนด เงื่อนไขเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ ความมั่นคงของประเทศให้เกิดเสถียรภาพมากที่สุด จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งดังกล่าวและเรียนชี้แจงมาในครั้งนี้.

คสช.ยันมีเจตนาดีปลดล็อกพรรคการเมืองทำกิจกรรม ให้ประชาชนมีส่วนร่วม วอนนักการเมืองยอมรับเงื่อนไข แย้มเริ่มปฃลดล็อกใหญ่ 1 เม.ย. 2561 24 ธ.ค. 2560 14:24 24 ธ.ค. 2560 17:30 ไทยรัฐ