วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราเมศ ติง ร่างพ.ร.ป. ป.ป.ช.เปิดเผยทรัพย์สิน ตัดการมีส่วนร่วมปชช.

นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ติง ร่าง พ.ร.ป. ป.ป.ช. ให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแบบสรุป ตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทุจริต แต่มีข้อดี ที่สนช.ต่อสู้เรื่องการดักฟังโทรศัพท์ 


เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 ธ.ค. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.ป.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช.ว่า มีประเด็นที่เห็นด้วย คือ ให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับยื่นทรัพย์สินเพื่อแสดงความโปร่งใส พร้อมถูกตรวจสอบทุกเมื่อ นับแต่วันที่เข้ารับราชการ แต่ตัวร่างกฎหมายนี้กลับระบุไว้ว่า ให้ถือเป็นความลับในทางราชการจะเปิดเผยไม่ได้ โดยให้เก็บข้อมูลไว้กับต้นสังกัดของข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐแต่ละส่วน จึงมีคำถามว่า เมื่อต้องการส่งเสริมให้ตรวจสอบโปร่งใส เหตุใดจึงต้องกำหนดให้เป็นความลับ และประเด็นเรื่องของนักการเมืองที่กำหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินแต่กฎหมายกำหนดว่าให้ ป.ป.ช.เปิดเผยข้อมูลโดยสรุป ไม่ให้เปิดเผยรายละเอียดของทรัพย์สินแม้จะแก้ในบางส่วน แต่สามารถที่ท้วงติงเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดยังไม่มีการแก้ไข หากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริต จะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนลดลง ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตก็ลดลงจากกฎหมาย ป.ป.ช. ฉบับเดิม

"แต่สิ่งที่ดี คือ กรณีที่สนช.ต่อสู้เรื่องการดักฟังทางโทรศัพท์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งสังคมเป็นห่วงว่า อาจมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน และอาจถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเหมือนบางหน่วยงานของรัฐที่ผ่านมา" นายราเมศ กล่าว.

นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ติง ร่าง พ.ร.ป. ป.ป.ช. ให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแบบสรุป ตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบทุจริต แต่มีข้อดี ที่สนช.ต่อสู้เรื่องการดักฟังโทรศัพท์ 24 ธ.ค. 2560 12:37 24 ธ.ค. 2560 14:27 ไทยรัฐ