วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชุมชนอยู่ดีมีสุข ตั้งสภา-ธนาคารฯ กำหนดแนวทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ "ชุมชนอยู่ดีมีสุข คุณค่าร่วมสู่ความยั่งยืน" ที่บางสะพาน จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและธนาคารชุมชน ถอดบทเรียนจากชุมชนต้นแบบ ร่วมปรึกษาหารือมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางพัฒนา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน... 

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผจก.ทั่วไป กลุ่มเหล็กสหวิริยา พร้อมตัวแทนสภาผู้นำชุมชนและธนาคารชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน ร่วมเปิดโครงการ ”ชุมชนอยู่ดีมีสุข คุณค่าร่วมสู่ความยั่งยืน” ที่จัดโดยกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับชุมชนต่างๆ 18 หมู่บ้าน ใน 4 ตำบล ของอำเภอบางสะพาน จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและธนาคารชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาหมู่บ้านผ่านการประชุม พูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้าน ผ่านธนาคารชุมชน

ภายในงานยังได้มีการจัดเสวนาเรื่อง “ชุมชนอยู่ดีมีสุข คุณค่าร่วมสู่ความยั่งยืน” โดยมีผู้แทนภาครัฐ, ภาคเอกชน และตัวแทนสภาผู้นำชุมชน ร่วมถอดบทเรียนภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน พร้อมกันนี้ยังได้มีตัวแทนจากสหวิริยาร่วมมอบหุ้นสมทบธนาคารชุมชน งบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาสภาผู้นำชุมชน งบประมาณสนับสนุนสภาผู้นำชุมชนต้นแบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับธนาคารชุมชนทั้ง 18 แห่ง รวมถึงงบประมาณสนับสนุนกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษาบางสะพานและงบประมาณสนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

นายสุรพล พูลยิ้ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 และประธานสภาผู้นำชุมชนบ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน ซึ่งได้รับรางวัลสภาผู้นำชุมชนต้นแบบ รุ่นที่ 2 ปี 60 กล่าวว่า ในนามตัวเเทนของสภาผู้นำชุมชนบ้านฝ่ายท่า รางวัลที่ได้รับครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของคนในพื้นที่ โดยผ่านมา มีการนำเสนอโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องเรือคลองปากปิด ผ่านสภาผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินการ จนประสบความสำเร็จมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก อันเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ที่ร่วมกันกำหนดกรอบการพัฒนาและดำเนินการจนประสบผลสำเร็จ นำรายได้จากการท่องเที่ยวคืนสู่ชุมชน ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกๆ คนในชุมชน.

โครงการ "ชุมชนอยู่ดีมีสุข คุณค่าร่วมสู่ความยั่งยืน" ที่บางสะพาน จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและธนาคารชุมชน ถอดบทเรียนจากชุมชนต้นแบบ ร่วมปรึกษาหารือมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางพัฒนา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน... 24 ธ.ค. 2560 10:26 24 ธ.ค. 2560 11:04 ไทยรัฐ