วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดดไลน์..เกษตรพันธสัญญา

โดย สะ-เล-เต

เหลืออีกแค่วันเดียว...พรุ่งนี้จะถึงกำหนดนัดวันสุดท้ายที่ผู้ประกอบการธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา จะต้องไปจดแจ้งการทำธุรกิจ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

บ้านเรามีการทำเกษตรพันธสัญญา หรือคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง มานานร่วมครึ่งศตวรรษ แต่ไม่เคยมีกฎหมายเฉพาะมาบังคับใช้ ที่ผ่านมาเลยเกิดปัญหาร้องเรียนในเรื่องความไม่เป็นธรรมจากทั้ง 2 ฝ่าย

ฝ่ายผู้ประกอบการถูกร้องเรียน ทำสัญญาเอาเปรียบ ให้ผลตอบแทนน้อย ที่สัญญาว่าจะรับซื้อในราคาเท่านั้นเท่านี้ ไม่ปฏิบัติตาม มีแต่เอาปัจจัยการผลิตมาหลอกขาย...ฝ่ายเกษตรกรเอง ถูกร้องเรียน ไม่ยอมทำตามสัญญา ขโมยปัจจัยการผลิต รวมทั้งผลผลิตไปขายให้คนอื่น

วันนี้บ้านเรามีกฎหมายเฉพาะแล้ว ปัญหาเหล่านี้น่าจะหมดไป เพราะ กฎหมายฉบับนี้เข้ามาควบคุมดูแลตั้งแต่ต้นทางไปยันปลาย นั่นคือ ไม่ให้มีการโฆษณา ชวนเชื่อชี้ชวนเกินจริง กำกับดูแลการทำสัญญาให้มีความชัดเจน โปร่งใส ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบกันทั้ง 2 ฝ่าย

หากมีข้อขัดแย้ง หรือเกิดข้อพิพาท จะมีกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้การแก้ปัญหาข้อพิพาทมีความรวดเร็ว ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร ยืดหยุ่นกว่าให้ไปฟ้องศาลยุติธรรม

และบันไดขั้นแรกที่จะให้การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้เป็นจริง นายพีรพันธ์ คอทอง รองโฆษกกระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนผู้ประกอบการในระบบเกษตรพันธสัญญาให้มาจดแจ้งการประกอบธุรกิจภายใน 26 ธ.ค.นี้ ได้ทางเว็บไซต์ http://www.opsmoac.go.th/contractfarming  หรือแจ้งด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่ผู้ประกอบการมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0-2281-5955 ต่อ 354 หรือสายด่วน 1170

ไม่เช่นนั้นจะมีโทษถูกปรับไม่เกิน 3 แสนบาท...แต่ถ้ามีเหตุขัดข้องให้แจ้งกลับมา ทางเจ้าหน้าที่จะได้ดุลพินิจดูว่า เหตุขัดข้องมีเหตุผลฟังได้หรือไม่ ถ้าฟังได้จะผ่อนปรนให้ เพราะอยู่ในระยะเริ่มแรก.

สะ–เล–เต

เหลืออีกแค่วันเดียว...พรุ่งนี้จะถึงกำหนดนัดวันสุดท้ายที่ผู้ประกอบการธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา จะต้องไปจดแจ้งการทำธุรกิจ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 24 ธ.ค. 2560 10:14 24 ธ.ค. 2560 10:14 ไทยรัฐ