วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้...ก็เท่านั้น

เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้...ก็เท่านั้น

โดย สายล่อฟ้า
25 ธ.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

ปลดล็อก ก่อนเดตล็อก

ก็อย่างที่เกริ่นหัวข้อเอาไว้แหละครับ...หากไม่ดำเนินการอะไรมันก็เป็นปัญหาและคงจะวุ่นวายกันไปหมด

ที่เสียหายที่สุดไม่ใช่พรรคการเมืองเท่านั้น แต่ คสช.และรัฐบาลจะเสียหายมากกว่า เพราะอะไรรู้ไหมครับ...

มีทั้งอำนาจและเป็นผู้กำหนดกติกาแต่มาสร้างปัญหาขึ้นมาเอง

ที่สุดจึงต้องออกคำสั่ง ม.44 ที่ต้องคลี่คลายปมปัญหาที่สร้างขึ้นมาเอง กำหนดขึ้นมาเองจึงต้องออกคำสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

มิฉะนั้นไปกันไม่ได้ทั้งหมด

คำสั่งดังกล่าวระบุเอาไว้ว่า เพื่อให้พรรคการเมืองทั้งเก่าและใหม่สามารถดำเนินการทางธุรการทางการเมืองได้ระดับหนึ่งด้วยการแก้ไขสอดรับกับ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว

แต่ยังไม่ใช่การ “ปลดล็อก” ทั้งหมด

เพียงแต่อะไรที่จำเป็นต้องทำ ก็ให้ทำได้หรืออะไรที่จะต้องขออนุญาตจาก คสช.เสียก่อนว่าสมควรดำเนินการได้หรือไม่

ให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 ให้สมาชิกยืนยันความเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรคและชำระค่าบำรุงพรรคภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 และให้พรรคการเมืองแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคภายใน 30 วัน

พรรคการเมืองจัดให้มีทุนประเดิม 1 ล้านบาท และแจ้งให้นายทะเบียนรับทราบภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

จัดให้สมาชิกพรรคจำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองสำหรับปี 2561 ภายใน 180 วัน นับแต่ 1 เมษายน 2561

จัดให้มีสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 5,000 คน ภายในหนึ่งปี

นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 และให้จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปี สมาชิกพรรคที่ไม่ได้ชำระค่าสมาชิกเป็นอันสิ้นสุดลง

จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค อุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายพรรคภายใน 90 วัน

ยังต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 4 สาขา และมีสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 250 คน เข้าประชุมในการแก้ไขข้อบังคับและเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคด้วย

จัดตั้งสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดให้ครบถ้วนตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง หากดำเนินการไม่ครบจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้

เพื่อให้การจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่สามารถดำเนินการทางธุรการ และมีโอกาสเตรียมเข้าสู่ช่วงเวลาทำกิจกรรมทางการเมืองไปพร้อมกับพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นแล้วให้ผู้ประสงค์จะจัดตั้ง พรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

แต่การประชุมเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต้องขออนุญาตจาก คสช.

เมื่อมีการประกาศ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ ครม. แจ้ง คสช. เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายอันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของพรรคการเมืองและร่วมกันจัดทำแผนและขั้นตอน

การดำเนินการทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป

คร่าวๆ ก็มีอย่างนี่แหละครับ...

จะว่าไปแล้วก็เป็นเพียงแค่การแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดรับกับ พ.ร.ป. ซึ่งมีผลบังคับไปแล้วไม่ให้พรรคการเมืองเกิดปัญหา

พูดง่ายๆ ว่าปิดปมที่จะต้องถูกนักการเมืองเล่นงานก็เท่านั้นเอง.


“สายล่อฟ้า”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้