วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อ.ยักษ์' เยี่ยมศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน ระดมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

"อ.ยักษ์" รมช.เกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา พร้อมระดมทุกภาคส่วนร่วม "ต่อ-เติม-แต่ง" สืบสานศาสตร์พระราชา สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร...

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 60 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 38 ปี เพื่อหาแนวทาง และวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยผลสำเร็จที่มีความโดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในระบบเกษตรยั่งยืน การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเลี้ยงเป็ดไข่ปากน้ำ การปลูก และแปรรูปสมุนไพรว่านสาวหลง และการเลี้ยงกบนา ซึ่งศูนย์ศึกษาฯ มีจำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ

โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นศูนย์ศึกษาฯ แห่งแรกของประเทศสำหรับการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อมาศึกษาการดำเนินงาน และมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีความเข้มแข็ง สืบสานงานตามศาสตร์พระราชาได้อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรเชิญชวนผู้ที่เคยทำงานรับใช้สนองพระราชดำริในหลวง ร.9 ในโครงการพระราชดำริต่างๆ มาร่วมกันพัฒนาสืบสานงานของพระองค์ท่าน เพื่อให้องค์ความรู้เหล่านี้ได้แพร่ขยายไปยังรุ่นลูกหลาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน จึงต้องมาหารือแนวทางร่วมกันว่าจะขยายผลองค์ความรู้ไปยังเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง

"วันนี้ได้มาศึกษา และระดมความคิดเห็นร่วมกัน ตลอดทั้งทบทวนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในช่วงที่ผ่านมา ว่าจะสามารถต่อ-เติม-แต่ง ได้อย่างไร ตามนโยบายของ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้ต่อเติมในโครงการที่ดีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยจะพัฒนาศูนย์ศึกษาฯ ทุกศูนย์ให้มีความสมบูรณ์ และเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อขยายองค์ความรู้ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยจะระดมภาคส่วนต่างๆ มาบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อร่วมสืบสานศาสตร์ของพระราชา ช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีรากฐานที่มั่นคง" และวันนี้ต้องขอชมอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ที่สานต่องานพระราชดำริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รวมถึงแนวทางการปรับปรุงบำรุงดินมาถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้ดีมาก ทำให้วันนี้ตนเองทำงานสบายใจขึ้นมาก" รมช.เกษตร กล่าว.

"อ.ยักษ์" รมช.เกษตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา พร้อมระดมทุกภาคส่วนร่วม "ต่อ-เติม-แต่ง" สืบสานศาสตร์พระราชา สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร... 23 ธ.ค. 2560 18:40 23 ธ.ค. 2560 20:41 ไทยรัฐ