วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อช.เขาใหญ่ ซ้อมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือ นทท.ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันท่วงที

อช.เขาใหญ่ ซ้อมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือ นทท.ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันท่วงที

  • Share:

"บิ๊กเต่า" ควงอธิบดีกรมอุทยาน เปิดโครงการเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยว ณ อ่างเก็บน้ำมอสิงโต อุทยานฯ เขาใหญ่ พร้อมร่วมชมการซ้อมแผนจำลอง และแผนเผชิญเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที...
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 60 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ และสัตว์ป่า นายทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สน.อุทยานแห่งาติ นายฐากร ล้อมศตพร ผอ.สน.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ 7 (นครราชสีมา) นายวิรัช จตุพนาพร ผอ.สน.บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) นายครรชิต ศรีนพวรรณ หน.อุทยานฯ เขาใหญ่ ร่วมงาน ณ อ่างเก็บน้ำมอสิงโต อุทยานฯเขาใหญ่ มีการซ้อมแผนจำลองการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เครื่องบินเช่าเหมาลำ ลงจอดฉุกเฉิน ลำเลียงผู้บาดเจ็บทางอากาศยาน ช่วยเหลือผู้ตกน้ำ ผู้ประสบอุบัติเหตุ สำนักการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ยังมอบเครื่อง AED เพื่อไว้ประจำรถกู้ชีพของอุทยานฯ จำนวน 30 เครื่อง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมฝึก ร่วมเป็นวิทยากร กว่า 250 คน พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งนันทนาการ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ส่วนเรื่องของภัยพิบัติ อุบัติภัยต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งภายในอุทยานฯ และพื้นที่ต่างๆ เกิดความเสียหายรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หากเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ได้ทบทวนความรู้และเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ รวมถึงเพิ่มทักษะความชำนาญให้กับเจ้าหน้าที่ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงทีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ และสัตว์ป่า กล่าวว่า กรมอุทยานฯ ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด ได้จัดตั้งศูนย์กู้ภัย และมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 6 ศูนย์ ตามภาคต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและการกู้ภัย ออกปฏิบัติกรณีฉุกเฉินอพยพ และช่วยเหลือประชานในพื้นที่เสี่ยงภัย จำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการฝึกฝน ฝึกซ้อม และฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ความชำนาญ เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ คล่องตัวในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ถูกต้องและรวดเร็ว ทันท่วงที เพราะชีวิตของนักท่องเที่ยวทุกคนล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องดูแลให้มีความสุขและปลอดภัย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้