วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัยทีนคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมปรับลุครับ "ปีจอจี๊ดจ๊าด" ขับเคลื่อน Thailand 4.0

Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0

คำยอดฮิตจากนโยบายฮอต ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศนโยบายในการนำพาประเทศ สู่โมเดล Thailand 4.0 เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21

หลายภาคส่วนต่างพากันขานรับ ไม่ยอมตกยุคผุดโปรเจกต์ต่างๆ เดินหน้า Thailand 4.0 รวมไปถึงรั้วอุดมศึกษา

ทีมสกู๊ปมหาวิทยาลัย ขอเกาะติดกระแสยกทีมไปตั้งวงเม้าท์มอยกับหนุ่มสาววัยใสถึงมุมมองและการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ใน “ปีจอจี๊ดจ๊าด” กัน

เริ่มที่สาวๆรั้วมหาวิทยาลัย “แวว” จิรปรียา บุญงาม ปี 4 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดไอเดียว่า “Thailand 4.0 มีความสำคัญกับทุกคน เพราะเป็นนโยบายที่ใช้พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ส่วนสำคัญที่นำสู่เป้าหมายได้คือความพร้อมและความร่วมมือของคนไทยทุกคน และในฐานะ นักศึกษาเองก็ต้องปรับตัวเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อก้าวทันต่อเศรษฐกิจที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และทันต่อความก้าวหน้าด้านต่างๆ รวมทั้งยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนวัตกรรมใหม่ๆ กล้าลงมือทำ กล้าที่จะเปิดเผยความคิด โดยส่วนตัวแววได้ปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น แววได้รับโอกาสจากอาจารย์และอุทยานวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปแข่ง R2M (Research to Market) ซึ่งเป็นการนำเสนอไอเดียที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและพัฒนาสู่การเป็น Startup ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ และการทำงานเป็นทีม อย่างไร ก็ตาม อยากให้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคนไทยและนักศึกษารองรับกับ Thailand 4.0 เพราะหากคนไทยมีศักยภาพไม่ถึง หรือไม่มีการพัฒนา ก็อาจนำไปสู่ปัญหาการว่างงานได้”

ส่วนอดีตนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปี 5 คณะครุศาสตร์ รสสุคนธ์ สารทอง “รส” ร่วมแจมมุมมองพร้อมฉายภาพว่า “Thailand 4.0 คือ ความก้าวหน้า การพัฒนา ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งโลกศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแทบทุกด้าน ประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สำคัญที่สุดคือคนไทยถือเป็นหัวใจการขับเคลื่อนที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกับการเป็นคนไทย 4.0 เช่นกัน จึงจะเรียกว่าเป็น Thailand 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ ส่วน ความเป็นนักศึกษา Thailand 4.0 จะต้องเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพบนสังคมอุดมปัญญา และที่สำคัญคือ มีจิตใจที่งดงาม โดยส่วนตัวก็เริ่มจากการปรับตัวในเรื่องง่ายๆ เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต การมีความคิดสร้างสรรค์ และการปฏิสัมพันธ์กับสังคม สิ่งที่อยากฝากให้รัฐบาลสนับสนุนคือเรื่องการศึกษาอันดับแรก ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท เพื่อสร้างโอกาสทาง การศึกษาให้เด็กไทยได้เท่าเทียมอย่างแท้จริง”

ขยับขึ้นไปที่ จ.เชียงราย พูดคุยกับประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นันทพร วีรกุลพัฒนา “นัน” ปี 4 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ มองว่า “เป็นนโยบายที่เน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาระบบการทำงานให้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากดำเนินการจริงจังและชัดเจนจะส่งผลดีให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักต่อชาวโลกยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งผลดีไปถึงเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในส่วนของนักศึกษาคิดว่าหลายมหาวิทยาลัยขณะนี้เตรียมการรองรับอยู่แล้ว อย่างเช่นที่ มฟล.ก็มีการจัดตั้งชมรม Startup โดยให้นักศึกษานำความรู้ความสามารถมาริเริ่มประกอบธุรกิจ นักศึกษาก็ต้องตื่นตัวเตรียมพร้อม โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ แต่ ฝากให้นโยบายนี้ได้เกิดการเรียนรู้ทำความเข้าใจไปถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วย เพื่อเตรียมพร้อมกับการเป็นเยาวชน Thailand 4.0 อย่างมีคุณภาพ ค่ะ”

มาที่เฟรชชี่สาว ซึ่งมีตำแหน่งดาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ ประจำปี 2560 กาญจณี นุชบุรี “แป้ง” สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เปิดมุมมองว่า “เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น และน่ายินดีมากๆ เพราะประเทศไทยเราได้ผ่านยุค 1.0, 2.0, 3.0 และตอนนี้ก็กำลังพัฒนาไปสู่ยุค 4.0 ซึ่งคงมีผลกระทบกับทุกคน รวมไปถึง นักศึกษาก็ต้องเปิดรับและพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเช่นกัน เพื่อนำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากที่สุด รวมไปถึงความร่วมมือในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าด้วยค่ะ”

ต่อกันที่ไอเดียหนุ่มๆบ้าง หนุ่มวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กฤตธัช สาทรานนท์ “แม็ค” ซึ่งมีดีกรีเป็นถึง KMUTT FRESHY BOY 2014 มองว่า “เป็นสิ่งที่ควรจะพัฒนาอยู่แล้ว สำหรับไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม สามารถเป็นครัวทำวัตถุดิบอาหารชั้นดีของโลกได้ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัว เพื่อที่จะสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และในฐานะนักศึกษาคิดว่าหัวใจสำคัญของไทยแลนด์ 4.0 คงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยี รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับยุค รู้จักการบูรณาการความรู้ที่ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งโดยส่วนตัวผมก็ปรับตัวอยู่แล้ว เนื่องด้วยสาขาที่เรียนเป็นความรู้ทางเทคโนโลยี และมจธ.ก็มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อตอบรับยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ อยากให้รัฐบาลสนับสนุนอุปกรณ์ทำวิจัยให้ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความรู้รอบตัวเกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0 ให้เข้าถึงผู้คนในทุกระดับชั้น เพื่อร่วมพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ยั่งยืนครับ”

และไปที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา พูดคุยกับ นิทิวัฒน์ อินทรสมใจ “โบอิ้ง” ปี 3 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประธานชมรมนักศึกษาหอพัก มทส. ออกความเห็นว่า “ถือเป็นจุดเปลี่ยนโฉมใหม่ของประเทศไทยจากยุคอุตสาหกรรมส่งออกทาง การเกษตร ไปสู่ยุคของการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่วนสำคัญน่าจะอยู่ที่ประชากรไทยว่าจะปรับเปลี่ยนเข้ากับยุคใหม่ได้เพียงใด และในฐานะนักศึกษา ผมคิดว่ามีผลกระทบโดยตรง สัมผัสได้จากเรียน จากเดิมที่เคยถูกสอนให้ใช้เครื่องจักรทำความเข้าใจกับมัน แต่ต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มให้สามารถพัฒนาเครื่องจักรและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาทดแทน นักศึกษายุค 4.0 จึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่นั่งเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว เปลี่ยนมาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น คิดให้มากขึ้น ไม่เดินตามรอยเท้าเดิมๆที่บอกต่อกันมา แต่ต้องรู้จักคิดอะไรใหม่ๆมากขึ้น ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นคนตกรุ่น และฝากถึงรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับประชาชนในการเรียน รู้ความเป็น Thailand 4.0 รวมทั้งเล็งเห็นคุณค่าของนักศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และมีทุนวิจัยมากยิ่งขึ้นครับ”

ปิดท้ายกับหนุ่ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ บุรทัช ฟองลมุล “เหนือ” ปี 4 คณะศิลปศาสตร์ รั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ม.อ.ขอแชร์ไอเดียว่า “หัวใจหลักของการพัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 หนีไม่พ้นกับคำว่านวัตกรรม แต่คำถามคือประเทศไทยเราพร้อมหรือยังกับไทยแลนด์ 4.0 ทุกวันนี้ระบบกรอบทางความคิดของคนไทยยังยึดติดกับสิ่งที่เรียกว่าแบบแผนปฏิบัติดั้งเดิม หรือยังคงเป็นแบบอนุรักษนิยม ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ ต่อต้านสิ่งใหม่ที่แตกต่าง ฉะนั้น การที่คนไทยส่วนใหญ่ยังปิดกั้นสิ่งริเริ่มสร้างสรรค์ หรือการคิดต่างก็ยังถือได้ว่าเป็นการสร้างปัญหาหรือไม่แก้ไขอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาประเทศให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 ทั้งไทยแลนด์ 4.0 กระทบโดยตรงกับนักศึกษาอย่างมาก นักศึกษาจึงต้องรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีคิด ริเริ่มหัดคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งใหม่ แต่ต้องไม่ลืมที่จะรักษามารยาท และกาลเทศะในฐานะปัญญาชนของประเทศ และ ทักษะที่สำคัญสำหรับนักศึกษาไทยคือ รู้จักปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์”.

Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 คำยอดฮิตจากนโยบายฮอต ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 23 ธ.ค. 2560 11:35 24 ธ.ค. 2560 07:48 ไทยรัฐ