วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปี’61เตือนระวัง 7 โรคภัย 2 ปัญหาสุขภาพ

คุกคามปชช. ทั้งหวัดใหญ่ ไข้เลือดออก เกิดอุบัติเหตุ

สั่งจับตา 7 โรคอันตราย กรมควบคุมโรคกำชับเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในปี 2561 ทั้งไข้เลือดออก-ไข้หวัดใหญ่-มือ เท้า ปาก-ตาแดง-อาหารเป็นพิษ-ไข้ฉี่หนู และเมลิออยโดสิส พ่วง 2 ภัยสุขภาพ ทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรและป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2561 “7 โรค 2 ภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังในปีหน้า” ว่า กรมฯใช้วิธีวิเคราะห์จำนวนและช่วงเวลาการเกิดโรคต่างๆ เพื่อคาดการณ์ แนวโน้มของการเกิดโรคและนำมาพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในปี 2561 เพื่อเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย พบว่าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2561 มี 7 โรค ได้แก่ 1.ไข้เลือดออก 2.ไข้หวัดใหญ่ 3.มือ เท้า ปาก 4.ตาแดง 5.อาหารเป็นพิษ 6.ไข้ฉี่หนู และ 7.เมลิออยโดสิส โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงถึง 220,000 ราย โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดขนาดใหญ่และจังหวัดที่มีการ เคลื่อนย้ายประชากรสูง สำหรับภัยสุขภาพที่สำคัญมี 2 เรื่อง ได้แก่ 1.บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในช่วง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2.ป่วยด้วยโรคทางเดิน หายใจในช่วงปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ 2560 พบผู้บาดเจ็บทุกกรณี 28,504 ราย เสียชีวิต 553 ราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 คาดว่าจะมีผู้บาดเจ็บ 27,000 ราย ผู้เสียชีวิตประมาณ 450 ราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 พบผู้บาดเจ็บทุกกรณี 28,795 ราย เสียชีวิต 466 ราย เมื่อคาดการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 คาดว่า ผู้บาดเจ็บจะใกล้เคียงปี 2560 ประมาณ 28,000 ราย เสียชีวิตประมาณ 420 ราย สิ่งสำคัญอยากให้ระมัดระวังเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนระหว่างเดิน ขับขี่ยานพาหนะ เพราะเสี่ยงก่ออุบัติเหตุมากที่สุด 2.การป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจในช่วงปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคปอดบวม/ปอดอักเสบ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน การคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยในเดือน ม.ค.-เม.ย. 2561 จะมีผู้ป่วย 56,000-90,000 ราย ประชาชนและผู้ที่มีโรคประจำตัวในพื้นที่เสี่ยงจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สำนักระบาดวิทยา กล่าวว่า สำหรับการพยากรณ์โรคปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประมาณ 50,000 รายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่วนการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง จะวิเคราะห์จากพื้นที่ที่ระบาดซ้ำซากใน 5 ปี พบว่า จะมีพื้นที่เสี่ยง 135 อำเภอ ใน 35 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯพบในทุกพื้นที่ เป็นต้น จึงขอชวนประชาชนร่วมกันกำจัดยุงลายตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้าน 2.เก็บขยะ และ 3.เก็บน้ำ เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และติดเชื้อไวรัสซิกา 2.โรคไข้หวัดใหญ่ พยากรณ์โรค ปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 220,000 ราย จึงขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1.ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม 2.ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ 3.เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4.หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์จะเปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่และไม่ได้รุนแรง คาดการณ์ว่าสายพันธุ์ B น่าจะมากขึ้นในปี 2561

นพ.นครกล่าวต่อว่า ส่วนข้อ 3.โรคมือ เท้า ปาก พยากรณ์โรคปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 94,000 ราย วิธีป้องกันคือรักษาความสะอาดร่างกาย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน 4.โรคตาแดง พยากรณ์โรคปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 146,000 ราย 5.โรคอาหารเป็นพิษ พยากรณ์โรค ปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 100,000 ราย 6.โรคไข้ฉี่หนู พยากรณ์โรคปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 5,000 ราย จึงขอแนะนำประชาชนว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนที่ชื้นแฉะ เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำหรือดินโดยตรง และ 7.โรคเมลิออยโดสิส เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่อหรือปอดทำให้เกิดการติดเชื้อในร่างกาย หรือเลือด พยากรณ์โรคปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 3,000 ราย โรคนี้น่าเป็นห่วง เพราะพบอัตราการป่วยไม่มากแต่พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงประมาณ 20-30% เนื่องจากเมื่อป่วยแล้วมักจะมีอาการรุนแรง

นพ.ธนรักษ์ ผลิตพัฒน์ รองอธิบดี คร.กล่าวว่า สำหรับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2561 มี 7 โรคที่สำคัญ แต่มี 4 โรคที่พบว่าผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น คือ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดง โรคมือ เท้า ปากและโรคฉี่หนู ทั้งนี้ตัวเลขจริงอาจมากกว่านี้ หากมี การรายงานตัวเลขเข้มข้นขึ้น สำหรับปีหน้าแม้จะพยากรณ์ว่าผู้ป่วยอาจอยู่ที่ 220,000 คน แต่ความเป็นจริงอาจไม่ถึงก็เป็นได้

สั่งจับตา 7 โรคอันตราย กรมควบคุมโรคกำชับเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในปี 2561 ทั้งไข้เลือดออก-ไข้หวัดใหญ่-มือ เท้า ปาก-ตาแดง-อาหารเป็นพิษ-ไข้ฉี่หนู และเมลิออยโดสิส พ่วง 2 ภัยสุขภาพ 23 ธ.ค. 2560 05:36 23 ธ.ค. 2560 05:36 ไทยรัฐ