วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศรางวัล “กำพล วัชรพล” ปี 60

มานิจ สุขสมจิตร

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการพิจารณาให้รางวัล “กำพล วัชรพล” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ของมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า รางวัล “กำพล วัชรพล” เป็นรางวัลสำหรับวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านสื่อสารมวลชนที่มูลนิธิไทยรัฐกำหนดขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านหนังสือพิมพ์ สำหรับปีนี้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า วิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวชี้วัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์” ของ นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมควรได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 โดยจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสด 2 แสนบาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณประธานกรรมการพิจารณาฯกล่าวต่อไปว่า ผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์ดังกล่าวปรากฏชัดเจนว่า “ความเป็นนักวิชาชีพ” มีอิทธิพลโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ไทย

ส่วนปัจจัยทางสังคม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจก็มีอิทธิพล แต่ไม่มีนัยสำคัญเท่ากับความเป็นนักวิชาชีพ ผลการวิจัยนำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติวิชาชีพว่า สื่อทุกฝ่ายต้องเปิดใจ และใจกว้างยอมรับการตรวจสอบกันเอง ควรเลิกเสียทีกับความคิดที่ว่า “แมลงวันย่อมไม่ตอมแมลงวัน” ทั้งนี้ สื่อปัจจุบันตกอยู่ในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์ต่างๆ ต้องกอบกู้ศรัทธาความเป็นมืออาชีพ ด้วยการยึดมั่นในความเป็นนักวิชาชีพที่มีมาตรฐาน จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้ สำหรับพิธีมอบรางวัล “กำพล วัชรพล” จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และในวันดังกล่าวยังมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ และประสบการณ์ตรงในการทำงานของครูจิรัฎฐ์ แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

นายมานิจกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มูลนิธิไทยรัฐ ยังจะได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น และครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ดังนี้ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2560 ภาคเหนือ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก) จ.พิจิตร, ภาคใต้ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) จ.นราธิวาส, ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) จ.นนทบุรี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) จ.ขอนแก่น

ผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2560 ได้แก่ ภาคเหนือ นายชัชวาลย์ เพ็ชร์แบน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) จ.อุตรดิตถ์, ภาคใต้ นายสมปอง ขาวสมบูรณ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) จ.นครศรีธรรมราช, ภาคกลาง-ภาคตะวันออก นายนเรศ จงอารี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) จ.กาญจนบุรี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางบุญตา งามวัฒนากุล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์) จ.หนองบัวลำภู

สำหรับครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2560 ได้แก่ ภาคเหนือ นางเกษร สวัยษร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) จ.แพร่, ภาคใต้ นางอรพินท์ แสนรักษ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) จ.ปัตตานี, ภาคกลาง-ภาคตะวันออก น.ส.ธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริฐ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ เขตสายไหม กทม., ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสกุลไทย พันธ์ชมภู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) จ.มุกดาหาร.

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการพิจารณาให้รางวัล “กำพล วัชรพล” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ของมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า รางวัล “กำพล วัชรพล” เป็นรางวัลสำหรับวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน 23 ธ.ค. 2560 03:45 23 ธ.ค. 2560 03:45 ไทยรัฐ