วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เฮ! ทั่วไทยบิ๊กอู๋จัดแพ็กเกจ ‘9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ’ ส่งความสุขปี 61

"อดุลย์"จัด 9 ของขวัญปีใหม่แรงงาน จัดซ่อมรถ เครื่องใช้ บ้านประชารัฐ ค่าเลี้ยบุตร หวังทำชื่นบาน ชื่นใจ...

ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงาน เป็นประธานการแถลงข่าวกระทรวงแรงงานส่งความสุขปี 2561 พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีทุกกรม และเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม โดยในปีนี้กระทรวงแรงงานได้มอบขอขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วไปจำนวน 9 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ”ประกอบด้วย 1.ชื่นชอบ ช่างแรงงาน บริการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุงรถยนต์ จักรยานยนต์ 77 จุดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.60 2. ชื่นชม ช่างประชารัฐ บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนราคาถูก เต็มใจบริการด้วยคุณภาพมาตรฐานกระทรวงแรงงานทั่วประเทศกว่า 1,000 คน 3. ชื่นมื่น มีงานทำ จับคู่คนให้ตรงกับงาน จัดหางานให้ตรงใจรวมงานคนพิการ คนสูงวัย 70,000 อัตรา โดยมีตำแหน่งงานของผู้สูงวัย 2,500 อัตรา 4.ชื่นบาน บ้านประชารัฐ ให้ผู้ประกันตนกู้เงินซื้อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ 3% คงที่ 3 ปี รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท จาก 3 ธนาคาร คือ ธอส.ออมสิน และกรุงไทย 5. ชื่นใจ ค่าเลี้ยงดูบุตร เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรแก่ผู้ประกันตนจากเดิม 400 เป็น 600 บาท ต่อคน/เดือนคราวละไม่เกิน 3 คน มีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ 1,200,000 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ชิ้นที่ 6. ชื่นจิต สิทธิผู้ประกันตน เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนแบบสมัครใจ (ม.40) 2.4 ล้านคน โดยเพิ่มเงินทดแทนขาดรายได้และเงินสงเคราะห์กรณีตาย เพิ่มทางเลิกใหม่ รับเงินทดแทนขาดรายได้ ทุพพลภาพ ค่าทำศพ สงเคราะห์บุตร และบำเหน็จชราภาพ 7. ชื่นสุข เรียกรับสิทธิ ทางเว็บไซต์ www.labour.go.th ให้บริการลูกจ้างยื่นคำร้องออนไลน์ และสายด่วน 1506 8. ชื่นชีวา ไร้โรคหน้าจอ มอบแอพพลิเคชั่นเพื่อรู้เท่าทันออฟฟิศ ซินโดรม ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานอย่างปลอดภัย และสร้างหน่วยงานต้นแบบ “ทำงานปลอดภัยไร้อาการ Office Syndrome”และ 9.ชื่นตา อาสาแรงงาน เครือข่ายบริการด้านแรงงานระดับชุมชน เพิ่มอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ กทม.50 เขต รวม 253 คน จากเดิมทุกจังหวัดกว่า 7,200 คน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ซึ่งของขวัญ 9 ชิ้นนี้ กระทรวงแรงงานตั้งใจมอบให้เพื่อชาวไทยชื่นบาน แรงงานชื่นใจ.

"อดุลย์"จัด 9 ของขวัญปีใหม่แรงงาน จัดซ่อมรถ เครื่องใช้ บ้านประชารัฐ ค่าเลี้ยบุตร หวังทำชื่นบาน ชื่นใจ... 23 ธ.ค. 2560 02:24 23 ธ.ค. 2560 02:26 ไทยรัฐ