วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ลดส่งออกยาง 3.5 แสนตัน 3 ประเทศจับมือหวังดันราคายาง 60 บาท

ลดส่งออกยาง 3.5 แสนตัน 3 ประเทศจับมือหวังดันราคายาง 60 บาท

  • Share:

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สภาไตรภาคียางพารา (ไอทีอาร์ซี) นัดพิเศษระหว่าง 3 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งมีปริมาณผลผลิตยางพารามากกว่า 70% ของผลผลิตทั่วโลก มีมติลดปริมาณการส่งออกรวม 350,000 ตัน ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึง 31 มี.ค.2561 เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาในตลาด โดยไทยจะลดการส่งออกยาง 230,000 ตัน อินโดนีเซียลดปริมาณการส่งออก 95,000 ตัน และมาเลเซียลดปริมาณการส่งออก 20,000 ตัน ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯจึงสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรดูแลและควบคุมปริมาณการส่งออกยางของประเทศไทยออกนอกราชอาณาจักร และระเบียบตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางแห้งสำหรับการส่งออก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 ของผู้ส่งออกแต่ละราย

“มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมการส่งออกยางนี้ เป็นอีกหนึ่งในมาตรการสำคัญต่างๆ ที่รัฐบาลจะแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายางผันผวน เพื่อช่วยยกระดับราคายางในตลาดให้สูงขึ้น ถือเป็นมาตรการระยะสั้นในช่วง 3 เดือน ก่อนที่จะผลักดันมาตรการระยะกลาง และยาวออกมา เพื่อให้ราคายางพารามีเสถียรภาพต่อไป”

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า การคำนวณปริมาณการจำกัดการส่งออก คิดจากปริมาณผลผลิตทั่วโลกที่เกินความต้องการอยู่ประมาณ 350,000 ตัน จึงตกลงกันระหว่างประเทศผู้ผลิต 3 ประเทศ เพื่อลดการส่งออก โดยมีเป้าหมายจะผลักดันราคาจากปัจจุบันประมาณ 40 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ให้เพิ่มขึ้นถึง 60 บาทต่อ กก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้