วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระบบการเงินไทยโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) เพื่อติดตามและประเมินเสถียรภาพระบบการเงินของไทย โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าระบบการเงินไทยโดยรวมมีเสถียรภาพ ขณะที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจโดยรวมปรับดีขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ส่งผลให้ระบบการเงินไทยรองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและการเงินต่างประเทศที่อาจจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมปรับดีขึ้น แต่ความสามารถในการชำระหนี้ของบางภาคธุรกิจและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ยังคงด้อยลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้แข่งขันด้อยลงในบางภาคธุรกิจ ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีปริมาณคงค้างของอาคารชุดในบางทำเล และมีแนวโน้มที่ปริมาณของพื้นที่อาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกจะเร่งตัวขึ้นจากโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (mixed-use) ในอนาคต

นอกจากนั้น การก่อหนี้ของครัวเรือนโดยรวมมีแนวโน้มชะลอลงบ้าง แต่ภาคครัวเรือนยังมีความเปราะบางจากภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับรายได้และสินทรัพย์ทางการเงินของภาคครัวเรือน ทำให้ที่ผ่านมา ธปท.ได้ปรับเกณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล.

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) เพื่อติดตามและประเมินเสถียรภาพระบบการเงินของไทย... 23 ธ.ค. 2560 00:23 23 ธ.ค. 2560 00:24 ไทยรัฐ