วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กตู่ ออกคำสั่ง คสช. ผ่อนคลายพรรคการเมือง ดำเนินกิจกรรมธุรการ

คสช. ออกคำสั่ง "ปลดล็อกพรรคการเมือง" แล้ว ผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมด้านธุรการได้ ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างพรรคที่มีอยู่แล้ว กับพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่...

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างพรรคการเมืองที่มีอยู่แล้ว กับพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง

จึงสมควรขยายเวลาตามบทเฉพาะกาล มาตรา 141 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ทุกพรรคการเมืองได้รับประโยชน์เสมอกัน (อ่านรายละเอียดที่นี่)

คสช. ออกคำสั่ง "ปลดล็อกพรรคการเมือง" แล้ว ผ่อนคลายให้ดำเนินกิจกรรมด้านธุรการได้ ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างพรรคที่มีอยู่แล้ว กับพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่... 22 ธ.ค. 2560 19:39 22 ธ.ค. 2560 19:49 ไทยรัฐ